Tilgjengelighetserklæring for siljan.kommune.no

 • siljan.kommune.no
 • SILJAN KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 953 042
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SILJAN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på siljan.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst). 

Hvorfor: Det er ikke lagt inn alt-tekst på alle bilder

Konsekvens: Teknologi som skal hjelpe svaksynte får ikke tilgang

Innhold som bryter kravet

Lenke i kart på nettstedet bygget utelukkende på farge og kan være vanskelig å se for enkelte. 

Hvorfor: Kravet ikke innfridd fordi kartleverandør sin løsning ikke tilfredsstiller kravene.

Konsekvens: Vanskelig for svaksynte og fargeblinde å skumlese siden.

Innhold som bryter kravet

Bilder på noen av våre sider mangler alternativ-tekst fordi det ikke alle bilder har fått en alternativ beskrivende tekst. 

Hvorfor: Dette er først og fremst et problem på gamle utdaterte sider.

Konsekvens: Svaksynte vil få problemer med å se hva som er avbildet, og kan gå glipp av beskrivende innhold til siden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler en snarveilenke for å komme direkte til hovedinnholdet på siden. 

Nettløsningen støtter ikke denne funksjonaliteten.

Dårligere funksjonalitet på siden

Innhold som bryter kravet

Ikke gode titler, beskriver ikke den aktuelle sidens emne eller formål.

Tas opp med leverandør av tjenesten.

For brukere med opplesende hjelpemiddel tar det lengre tid å komme til saken når sidetitler ikke er tydelige og emne og formål kommer først.

Innhold som bryter kravet

Flere steder finnes det tomme lenker. I hovedsak er dette fordi riktig overskriftstruktur ikke er på plass. Dette fører til at innholdsfortegnelsen får hull i seg. 

Grunnet brukerfeil.

Konsekvens at det gjør det vanskelig for bruker å vurdere om lenka er aktuell eller ønskelig å åpne.

 

 

Innhold som bryter kravet

På sider med innholdsfortegnelse er ikke overskriftstrukturen helt på plass. 

Hvorfor: Det er noen tomme overskriftsnivåer h2 som gjør at innholdsfortegnelse får hull i seg, altså tomme lenker

Konsekvens: Redusert lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå

 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Testene har avdekket forekomster hvor det er flere elementer som har lik ID på samme side.

Dette går på koding og må tas med leverandør.

 

Innhold som bryter kravet

Innebygd ramme mangler beskrivende tekst.

Gjelder koding, tas med leverandør.

Innhold som bryter kravet

Søkeresultater mangler riktig aria-rolle for å gi beskjed til skjermlesere om antall treff.

Dette må tas med leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .