Tilgjengelighetserklæring for tannhelserogaland.no

 • tannhelserogaland.no
 • TANNHELSE ROGALAND FKF, organisasjonsnummer 986 382 496
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TANNHELSE ROGALAND FKF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tannhelserogaland.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha riktig bruk av tekster på alle bilder på nettsiden og i dokumenter. Det vurderes for tiden en helt ny løsning for nettsiden og hele den gamle nettsidens mangler er ikke rettet. Det er mange som er redaktører og det jobbes kontinuerlig med opplæring for å sikre korrekt publisering. Det jobbes med å få dette på plass. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre tabeller blir ikke alltid riktig. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette. 

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha riktig bruk av koding på alle elementer. Det vurderes for tiden en helt ny løsning for nettsiden og hele den gamle nettsidens mangler er ikke rettet. Det er mange som er redaktører og det jobbes kontinuerlig med opplæring for å sikre korrekt publisering. Det jobbes med å få dette på plass. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjon i enkelte bilder og illustrasjoner.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre nettsider og dokumenter har bilder med tekst. Vi tilstreber å bruke minst mulig tekst av bilder. De gangene det ikke er et alternativ å unngå tekst i bildet, som for eksempel ved enkelte grafer og illustrasjoner, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML). Men vi har mange redaktører som jobber med innhold på nettsiden og feil kan forekomme. Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder, illustrasjoner og dokumenter kan ha for dårlig kontrast. Vi jobber kontinuerlig med å spore opp og forbedre dette. De gangene det er for dårlig kontrast på ikke-tekstlig innhold, og vi ikke har mulighet til å forbedre dette, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ som nettsidetekst (HTML).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha gode og forklarende lenker på nettsiden som er selvforklarende også utenfor kontekst. Feil kan forekomme, da det er mange som er redaktører. Vi gjennomfører opplæring og oppfølging av våre redaktører for å tilstrebe god universell utforming. 

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha gode og forklarende overskrifter og ledetekster på nettsiden som er selvforklarende også utenfor kontekst. Feil kan forekomme, da det er mange som er redaktører. Vi gjennomfører opplæring og oppfølging av våre redaktører for å tilstrebe god universell utforming. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette må sjekkes ut. 

Innhold som bryter kravet

Dette må ses på. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Må sjekkes.

Innhold som bryter kravet

Må sjekkes.

Innhold som bryter kravet

Må sjekkes.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig og har fokus på universell utforming gjennom opplæring av redaktørene. Klarspråk er et fokusområder i Rogaland fylkeskommune.

Det vurderes for tiden en helt ny nettsideløsning, og dermed er ikke alle forhold på den eksisterende nettsiden rettet opp.