Tilgjengelighetserklæring for helsedirektoratet.no

 • helsedirektoratet.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helsedirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere bilder gir ikke tilstrekkelig beskrivelse til brukere som ikke ser, og det er flere ikoner som heller bør være dekorative enn beskrevet i tekst. 

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

 

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle, komplekse helsefaglige dokumenter (estimert ca. 5000) på nettsiden som det vil være svært ressurskrevende å gjøre universelt utformet. Prosess for prioritering, revidering og/eller utfasing av de eldre dokumentene er under arbeid. Vi kommer til å prioritere dokumenter som er mye brukt. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har mange gamle videoer som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. Vi jobber med å finne ut hvordan vi skal klare å innfri kravene for fremtidige videoer.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Det finnes overskrifter som er tomme eller som har feil overskriftsnivå.
 • Det finnes tabeller hvor rad og kolonneoverskrifter ikke er kodet riktig eller hvor det mangler rad- og kolonneoverskrifter.
 • Flere lister er ikke ikke programmatisk satt som lister.
 • Sitat er ikke programmatisk satt opp i koden.

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

Det finnes også enkelte skjema fra to tredjepartsløsninger hvor feilmeldinger ikke er koblet riktig til inputfelt og hvor ledetekster ikke er programmatisk koblet i koden. Egne erklæringer for disse er planlagt å få på plass på de aktuelle undersidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Ulogisk rekkefølge i  Vis alle/flere knapper i enkelte lister.

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

 • Ulogisk rekkefølge i PowerBI visualiseringer
 • Problem med å nå innhold ved bruk av forstørrelse med tastatur og skjermleser dersom brukeren ser PowerBI visualiseringer i fullskjerm
Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere inputfelt som mangler attributt til å hjelpe brukeren å fylle ut gjentatt informasjon

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte skjema fra tredjepartsløsning hvor feilmeldinger kun formidles basert på farge. Egen erklæring for tredjepartsløsning er planlagt å få på plass på aktuelle undersider.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Problemer med å nå innholdet med tastatur for filtreringsfunksjonene i PowerBI. 

Innhold som bryter kravet i regelverket
 • Ulogisk rekkefølge i  Vis alle/flere knapper i enkelte lister.

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

 • Ulogisk rekkefølge i PowerBI visualiseringer
Innhold som bryter kravet i regelverket

 I enkelte tilfeller blir det ikke vist visuelt fokus ved tastaturnavigering.

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte skjema fra tredjepartsløsning hvor feilmeldinger ikke er beskrevet i tekst. Egen erklæring for tredjepartsløsning er planlagt å få på plass på aktuelle undersider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte feil ikke blir beskrevet i tekst.

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere elementer er ikke nestet i henhold til standarden

Planlagt utbedring i første kvartal 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere innebygde videoer på nettstedet mangler en beskrivende tittel.

Det mangler også beskrivende tittel på PowerBI visualiseringer.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med å øke forståelsen i virksomheten for universell utforming. Vi bruker verktøy systematisk for å fange opp avvik på helsedirektoratet.no.