Tilgjengelighetserklæring for Varen Randaberg kulturscene

 • Varen Randaberg kulturscene
 • RANDABERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 934 945 514
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RANDABERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Varen Randaberg kulturscene slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder mangler tekstalternativ. 

Innhold som bryter kravet

Beholderelement er tomt. Roller gir informasjon om innholdsstruktur og hvordan sideelementer passer sammen. I tillegg er det tomme overskrifter på nettstedet (overskriftstagger uten tekstinnhold) og overskrifter som ikke er strukturert.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke lett å se lenkene. Se siden Nyttig info, der lenkene ikke skiller seg fra annen tekst. Lenker brukes for å knytte nettsider sammen, og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten oppfyller ikke minimuskravet til fargekontrast. God kontrast mellom tekst og bakgrunn er viktig for brukere med svakt syn.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. Toppmenyen forsvinner ved 200 prosent.

Innhold som bryter kravet

For dårlig kontrast på enkelte element. Ikke-tekstlig innhold skal ha et kontrastforhold på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Et element som kan rulles, er ikke tilgjengelig med tastaturet. Kravene til tastaturnavigasjon skal ivareta brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet. Alt innhold skal derfor kunne nås og brukes kun ved hjelp av tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kravene til tastaturnavigasjon skal ivareta brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet. Alt innhold skal derfor nås og brukes kun ved hjelp av tastatur.

Innhold som bryter kravet

Lenker mangler et tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet

Innholdet får ikke synlig fokus når du navigerer med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Synlig ledetekst og tilgjengelig navn stemmer ikke overens, eller har mangler. Brukere som bruker visuelle ledetekster skal også kunne bruke kodede ledetekster.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Alt innhold kan nås og brukes ved hjelp av tastatur, men det er mangler ved at brukeren ikke ser tydelig hvor på nettstedet han er til enhver tid.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element-id er ikke unike. To eller flere elementer har samme id-verdi. Disse skal være unike.

Innhold som bryter kravet

Ugyldig rolle. Rollen som er tilordnet til dette sideelementet, er ikke definert i WAI-ARIA. I tillegg mangler lenke til tekstalternativ, samtidig som iunnebygd ramme mangler tekstalternativ.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming. Det gjelder feilretting etter kravene, opplæring av de som skal publisere på våre nettsider og ved eventuelle anskaffelser av IKT-løsninger.

Vi har brukt verktøyet Siteimprove og Wave til å teste de delene av WCAG 2.0. og WCAG 2.1. som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg har vi tatt stikkprøver og testet manuelt.

Vi har følgende resultater i Siteimprove (1. februar 2023):
82,3 av 100 poeng på universell utforming.
Fordeling på de ulike nivåene er slik:
Nivå A: 85,6 poeng | Nivå AA: 86,2 poeng | Nivå AAA: 60,1 poeng.

Portalen er knyttet mot tredjepartløsninger som leveres av eksterne aktører. Disse aktørene har utarbeidet rapporter over tilgjengelighet som blir lastet opp her.