Tilgjengelighetserklæring for bymiljopakken.no/

 • bymiljopakken.no/
 • ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 971 045 698
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ROGALAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bymiljopakken.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har rutiner for tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold. Det er fortsatt noen mangler i bilder som kan finnes i artikler eldre enn fra 2022. Vi har ikke tekstalternativer for ikke-tekstlig innhold i nedlastbare dokumenter (som PDF). Flere av disse kommer som presentasjoner til møter fra eksterne parter. Vi jobber med å få tekstalternativer i egne dokumenter. Vi har kartløsninger på nettsiden som ikke er omfattet av regelverket.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi er usikre på om snarveiene til lengre ned på sidene til Om oss og Spørsmål og svar er fullstendig i henhold.

Innhold som bryter kravet

Bilder av tekst på hjemmesiden har med seg alt-tekst som beskriver innholdet, men noen illustrasjoner i nyhetsartikler og dokumenter har tekst i bildet som ikke er forklart.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nettstedet bruker en kartløsning fra Temakart Rogaland.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre bilder og illustrasjoner, samt bilder og illustrasjoner i dokumenter, kan ha for dårlig kontrast. De gangene det er for dårlig kontrast på ikke-tekstlig innhold, og vi ikke har mulighet til å forbedre dette, tilstreber vi å gi et tekstlig alternativ.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Menyen brekker på visse størrelser, men er fortsatt funksjonell.

Tilgjengelige alternativ

Menyen brekker på visse størrelser, men er fortsatt funksjonell.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber alltid å ha gode og forklarende lenker på nettsiden som er selvforklarende også utenfor kontekst. Vi jobber fortsatt med eldre lenker i artikler og til dokumenter (som for eksempel å tydeliggjøre filtypen som lastes ned eller åpnes).

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har bokmål som hovedspråk. Det forekommer enkeltartikler som ikke er kodet med riktig språkkode, ettersom vi ikke kan skille mellom nynorsk og bokmål. Vår leverandør jobber med løsninger for å rette opp i dette. Dokumenter som kan åpnes eller lastes ned på denne nettsiden kan ha feil språkkode.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Noen dokumenter som er tilgjengelige på nettsiden kan inneholde sitater på et annet språk enn resten av dokumentet.

Innhold som bryter kravet

Noen lenker til samme destinasjon er i brødtekst beskrevet på ulike måter. Vi jobber med løsninger for nærliggende lenker som peker til samme sted.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .