Tilgjengelighetserklæring for kikora.no

 • kikora.no
 • HOLMESTRAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 917 151 229
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HOLMESTRAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kikora.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Når det gjelder skole- og utdanningssektoren, så er det bare krav til synstolking av videoopptak i høyere utdanning (universiteter og høyskoler). Det er gjort unntak for barnehage, grunnskole og videregående skole.

Innhold som bryter kravet

Flere matematikk-oppgaver i Kikora kan kreve at eleven bruker spesifikke sensoriske egenskaper for lære begreper og konsepter.For de minste elevene kan dette være å sortere basert på farge, eller sortere geometriske figurer. For eldre elever kan det være å lese av grafer. I Kikora kan elever slå på skjermlesermodus for å utelukke oppgaver som krever synssansen. UU-tilsynet uttaler i sin rapport (Den digitale skulen – kan alle delta på like vilkår?) at det er innenfor regelverket å "møte ulike brukarbehov med alternative sløyfer, parallelle spor og moglegheit for brukartilpassing innan ei og same løysing". I Kikora har vi tilpasset løsningen gjennom parallelle spor til samme tema for ivareta dette. Vi svarer her "ikke relevant" framfor "Ja" for å kunne gi en kommentar. Det er ikke mulig hvis man krysser av "Ja".

Innhold som bryter kravet

Det korte svaret her er Ja. Så ønsker vi å utdype at Reflow fungerer, men ikke optimalt på mobiltelefon. Da mobiltelefon vanligvis ikke brukes i undervising, er ikke punktet nødvendigvis relevant for skoleeier. Grensesnittet til Kikora er laget for å brukes på PC-er og nettbrett, ikke i mobiltelefoner, og vi har alltid anbefalt at brukeren bruker en enhet med minimum skjermstørrelse på 7,8" (tilsvarende iPad mini). Tjenesten er derfor per i dag ikke fullstendig responsiv i henhold til mobiltelefon. Vi har en langsiktig mål om tilrettelegge for også mobilbruk, men Kikora består av mange komponenter i en oppgave som gjør brukeropplevelsen dårligere på små skjermer, selv med bedre responsivt design. Opplever man problemer kan en alltid bruke PC eller nettbrett for å bruke tjenesten.

Tilgjengelige alternativ

Bruk løsningen på PC, så fungerer det helt fint.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen av de interaktive oppgaver i Kikora kan ikke brukes med et tastatur per i dag. Dette fordi de er bygget i en tredjepartsløsning (Geogebra) som brukes i store deler av markedet og som ikke har god støtte for tastaturnavigering. Diskrimineringsnemda har anerkjent den tekniske kompleksiteten rundt dette, og viktigheten av visuelle didaktiske objekter for matematikklæring, og har dermed ikke pålagt Kikora en rettefrist her (en form for dispensasjon). Kikora har også, med støtte fra Utdanningsdirektoratet, utviklet en særskilt tilrettelagt løsning hvor oppgaver som ikke fungerer med tastatur kan slås av i innstillinger i klient. UU-tilsynet uttaler i sin rapport (Den digitale skulen – kan alle delta på like vilkår?) at det er innenfor regelverket å "møte ulike brukarbehov med alternative sløyfer, parallelle spor og moglegheit for brukartilpassing innan ei og same løysing". I Kikora har vi tilpasset løsningen gjennom parallelle spor til samme tema for ivareta dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .