Tilgjengelighetserklæring for MeLOD - Medieval Linked Open Data

 • MeLOD - Medieval Linked Open Data
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på MeLOD - Medieval Linked Open Data slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Illustrasjon på landingsiden mangler alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet

Det er mangelfull dokumentasjon om nettstedet. Funksjon for å velge mellom norsk eller engelsk virker ikke. Overskrifter er ikke alltid kodet som det.

Innhold som bryter kravet

Det mangler en del ledetekster til inndatafelt, noen mangler innhold.

Innhold som bryter kravet

Lenker er vanskelig å oppdage i overskrifter, og det er bare brukt farge for å markere dem i løpende tekst. 

Innhold som bryter kravet

Det er mange eksempler på for dårlig kontrast. Det gjelder f.eks. tips for søkefeltet, antall i forekomster i filtermenyen, i knapper og lenken til webmaster nederst. 

Innhold som bryter kravet

Tips i søkefeltet blir kuttet ved 200% forstørrelse. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vanskelig å betjene filter-menyene.

Innhold som bryter kravet

Filter-valgene ser ut til å være en tastaturfelle. Det er brukt modalvinduer for søketips. Fokus blir ikke satt riktig. 

Innhold som bryter kravet

Alle sidene har samme navn.

Innhold som bryter kravet

Det mangler koding av noen overskrifter. Det gjelder i bunn-blokken, men også overskriften over samlinger. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler ledetekster, og det finnes ledetekster som ikke er kodet som det. Stemmestyring blir vanskelig. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket på siden er kodet, men ved endring i språkvalget blir ikke dette endret.

Innhold som bryter kravet

Innholdet kommer delvis på engelsk og norsk, og språkene er ikke angitt med kode. Språkvalg blir ikke tatt hensyn til. 

Innhold som bryter kravet

Ledetekstene mangler delvis.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som ikke er lukket som de skal, elementet 'img' mangler attributtet 'alt' og noen lenker har ulovlige tegn. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innfor de rammene vi har.

Når det gjelder 'MeLOD - Medieval Linked Open Data' er dette en tjeneste laget i et prosjekt som ble avsluttet 2017. Det vil trenge videreutvikling for å rette opp feilene denne tilgjengelighetserklæringen har avdekket. Det er dessverre ikke noen prioritert oppgave.