Tilgjengelighetserklæring for mnvekst.no

 • mnvekst.no
 • MN-VEKST AS, organisasjonsnummer 947 711 083
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MN-VEKST AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på mnvekst.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Alle bilder mangler alternativ tekst.
 • Ingen altbeskrivelse på sertifiseringer, heller ingen lenke for å lese mer om de Ikke altbeskrivelse på kommunelogoer i footer
Innhold som bryter kravet
 • Video på forside har ikke beskrivelse.
 • Video på innlegget «Silje fant seg selv har ikke beskrivelse.
Innhold som bryter kravet

Video på forside er ikke tekstet, til tross for at det er tale i video.

Innhold som bryter kravet

Det gir ikke så mye mening at instagram-innlegg komme før selveste nyhetene inne på «aktuelt arkiv».

Innhold som bryter kravet

Lenker har kun farge som lenkeindikasjon. Det må være f.eks understrek eller symbol knyttet til lenken.

Innhold som bryter kravet

Lite kontrast hvor det er bilde som ligger under tekst. Her bør «filterfargen» være sterkere

Innhold som bryter kravet

Tekst på bilde «ledig-stilling-2». Ingen beskrivelse i tekstformat eller alt-beskrivelse på bilde.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Fokus forsvinner når man kommer til et punkt som har undermeny. Instagram-modul kan ikke blas i.

Innhold som bryter kravet

Fokus forsvinner når man kommer til et punkt som har undermeny. Instagram-modul kan ikke blas i.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over blokker.

Innhold som bryter kravet

Lenker har sjelden en god lenketekst. Lenketekst er ofte lenke (særlig under div. Innlegg).

Innhold som bryter kravet

Ikke riktig overskriftsnivå/rekkefølge. Forekommer overalt på nettsiden

Innhold som bryter kravet
 • Ikke synlig fokus på meny når man kommer til et punkt som har undermeny.
 • Ikke synlig fokus på bokser for tjenester.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Knapper for instagram og facebook har annen farge enn på resten av siden (samme lenker i foooter har annen farge).

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen feil:  https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fmnvekst.no%2F


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .