Tilgjengelighetserklæring for tyrifjordskole.no

  • tyrifjordskole.no
  • TYRIFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER, organisasjonsnummer 976 203 011
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TYRIFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tyrifjordskole.no slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kalenderen har ikke funk. for å velge dato.

Tilgjengelige alternativ

Alternativet er å pile/scrolle nedover, og der finner man hendelsene i stor skrift i blokker, en for hver hendelse.

Innhold som bryter kravet

Piltastene kan nyttes til å side/menynavigering, men enkelte elementer på sidene med lenker kan ikke klikkes på med tastaturnavigasjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i en prosess for å utbedre de avvikene som nå er på siden i forhold til UU.
Fra februar 2024 har vi lagt inn en egen ettklikksverktøy for universell utforming som vises samme sted på alle sidene.

Sømløs tastaturnavigering for elementer i innholdet på siden som nyhetsposter og skjemaer, og ikke kun hovedsidene som er å finne i menyene, jobber vi med å få på plass inneværende kalenderår.