Tilgjengelighetserklæring for tyrifjordskole.no

 • tyrifjordskole.no
 • TYRIFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER, organisasjonsnummer 976 203 011

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TYRIFJORD BARNE OG UNGDOMSSKOLE ADVENTISTSAMFUNNETS GRUNNSKOLER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tyrifjordskole.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bakgrunnsbildet på forsiden med ren tekst/lenker og ikon over (under overskrift Fokus) trenger ytterlige kontrast og må indikere at de er lenker til utvidet info. Dette jobbes det med å få utbedret.

Innhold som bryter kravet i regelverket

CMS / tema har ikke funksjonalitet for å endre tekstavstand. Altertativt kan man zoome kraftig inn uten tap av innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kalenderen har ikke funk. for å velge dato.

Tilgjengelige alternativ

Alternativet er å pile/scrolle nedover, og der finner man hendelsene i stor skrift i blokker, en for hver hendelse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Piltastene kan nyttes til å side/menynavigering, men enkelte elementer på sidene med lenker kan ikke klikkes på med tastaturnavigasjon.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i en prosess for å utbedre de avvikene som nå er på siden i forhold til UU. Vi satser først på å forbedre kontraster der det ikke innfrir kravet, og få på plass en sømløs tastaturnavigering for elementer i innholdet på siden som nyhetsposter og skjemaer, og ikke kun hovedsidene som er å finne i menyene.