Tilgjengelighetserklæring for agdertall.no

 • agdertall.no
 • AGDER FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 707 134
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AGDER FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på agdertall.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har kartløsninger som ikke er omfattet av regelverket.

Innhold som bryter kravet

Brukere som benytter skjermleser vil kunne få problemer med å tilegne seg innhold. Vår leverandør jobber med å rette feilene.

Innhold som bryter kravet

Innhald som bryt kravet i regelverket. Diagrammer og figurer i dokumenter kan ha innhold som ikke tilfredsstiller kravene. Dette kan gå utover brukere som er fargeblinde.

Innhold som bryter kravet

Innhald som bryt kravet i regelverket.Enkelte bilder og Illustrasjoner  kan ha svak kontrast. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer med nedsatt syn.

Innhold som bryter kravet

Noen bilder og illustrasjoner vil kunne ha for dårlig kontrast. Brukere med nedsatt syn vil kunne ha problemer med å tilegne seg innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettsider kan ha mangelfull informasjon i lenketekst. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer som
er svaksynte, blinde eller døvblinde, har nedsatt motorikk, har nedsatt kognisjon.
Vi arbeider forløpende med å rette manglene.

Innhold som bryter kravet

Nettsider kan ha mangelfull informasjon i overskrifter eller ledetekst. Dette kan redusere brukeropplevelsen for personer som er svaksynte, blinde eller døvblinde, har nedsatt motorikk, har nedsatt kognisjon. Vi arbeider forløpende med å rette manglene.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dokumentleser - dokumentleseren har noen mangler i forhold til synlig fokusmarkering og tastaturnavigasjon.
Søk - nedtrekksfelt for type mangler synlig fokusmarkering
Bilde - hvis det er lagt inn alt-tekst på bilder kan bruker også klikke på bilde. Da åpnes bildet i stor visning. Her mangler synlig fokusmarkering.
Vår leverandør jobber med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi tilstreber å alltid benytte funksjonaliteten i publiseringsløsningen slik at vi unngår kodefeil. Men feil kan forekomme.

FAQ - håndtere flere FAQ ’er på samme side. I dag får disse to FAQ ’ene samme id.
Tabell - ved sider med flere tabeller kan disse få samme id.
Søk - Søkefelt og søkeknapp har samme navn.
Vår leverandør jobber med å rette feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med universell utforming av våre nettsider.

Rutiner og opplæring
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette opp mot kravene, før vi publiserer.

Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre redaktører deltar også på ulike kurs i nettpublisering og universell utforming.