Tilgjengelighetserklæring for nordstrand.steinerskolen.no

 • nordstrand.steinerskolen.no
 • STIFTELSEN FOR STEINERSKOLEN PÅ NORDSTRAND, organisasjonsnummer 977 506 832
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN FOR STEINERSKOLEN PÅ NORDSTRAND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nordstrand.steinerskolen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Hovedlandemerkeområdet på nettstedet er ikke definert, noe som er nødvendig for at skjermleserbrukere skal kunne forstå og navigere i sidestrukturen. Vi har også feil i overskriftshierarkiet. Det er også manglende bruk av lister. Bruk av tegnet | leses av skjermlesere, og må endres der det brukes på siden.  Vi er klar over dette tilgjengelighetsproblemet og jobber med å forbedre det. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrastforholdet til karusellikonet, med grå forgrunn på hvit bakgrunn, er under det anbefalte minimumsforholdet på 3:1. Dette oppfyller ikke kravene for tilgjengelighet, og vi jobber med å korrigere dette for å sikre at brukere med nedsatt syn kan tilgå og bruke disse elementene på siden uten hindringer.

Innhold som bryter kravet

Mangelen på verktøytipser på ikoner kan by på utfordringer for brukere med synshemming, da de ikke får den nødvendige kontekstinformasjonen som kan hjelpe dem med å forstå ikonenes funksjon. Vi jobber med dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

For brukere med syns- eller motoriske funksjonshemninger er ikke underlenker tilgjengelige via tab- eller piltastene i navigasjonselementene 'Informasjon Til Foreldre, Bli Kjent Med Skolen'. Når man trykker enter på disse elementene, bør det føre til en utvidelse av lenken, ikke en omdirigering til en ny side. Vi jobber med å løse dette for å sikre at skjermleser- og tastaturbrukere kan navigere og få tilgang til disse underlenkene. 

I tillegg er ikke karusellkuler tilgjengelige via tab- eller piltastene, noe som også blir adressert for å forbedre tilgjengeligheten.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

For øyeblikket er ikke statusen for aktive lenker tydelig definert, noe som kan gjøre det vanskelig for brukere å vite hvilken side de er på. Videre blir ikke utvidet/kollapset tilstand for visse navigasjonselementer, som 'Informasjon Til Foreldre, Bli Kjent Med Skolen', annonsert, noe som kan komplisere forståelsen av nettstedets struktur. Vi har også identifisert at søkeikonet feilaktig er definert som en lenke i stedet for en knapp, og navnet på søkeikonet er ikke spesifisert.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber aktivt med å rette opp og utbedre feil knyttet til tilgjengeligheten på vår nettside. Vår innsats er dedikert til å sikre at alle brukere, uavhengig av funksjonsevne, kan navigere og benytte seg av innholdet vårt på en enkel og problemfri måte.