Tilgjengelighetserklæring for tilskudd.hkdir.no

 • tilskudd.hkdir.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på tilskudd.hkdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke kravet til ikke tekstlig innhold. Siden har dekorativt bilde uten alt tag. Brukere med hjelpemidler vil få opplest bildet uten noe meningsbærende informasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer overskrifter som er på feil nivå. Det forekommer tomme overskrifter. Det er feil og eller manglende kobling mellom feilmeldinger og relatert objekt. Skjema-objekter mangler kobling mot ledetekst. Tabeller som mangler hodeceller og inneholder tomme rader. Det forekommer lenker som ikke har noen funksjon. 

Dette kan medføre utfordringer for brukere med hjelpemidler til å forstå løsningens innhold. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer at nytt innhold lastes inn før objektet som trigger innlastningen. 

Dette medfører at brukere med grovt nedsatt synsevne risikerer at de ikke får med seg at nytt innhold kommer inn på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer skjemafelter for personlig informasjon om brukeren som ikke har autocomplete attributt. 

Dette medfører at brukere ikke får tilbud om automatisk utfylling av skjema som omhandler informasjon brukeren har registrert i nettleseren tidligere. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer lenker som kun benytter farge som indikasjon på at det er en lenke.

Dette medfører at brukere med nedsatt synsevne risikerer å ikke identifisere lenken i teksten.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer tilfelle av tekst som ikke har godkjent kontrast mot sin bakgrunn. 

Dette medfører at det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer i mindre skjermstørrelser at det scrolles både vertikalt og horisontalt. 

 

Dette medfører at brukere med enheter med små skjermer får problemer med presentasjonen av innholdet. Noen objekter får en mindre presentasjon enn forventet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer at knapper i løsningen har for lav kontrast mot sin bakgrunn og/eller mot sin fokusmarkering. 

Dette medfører at brukere kan få utfordringer med å oppdage knapper og hvor fokus befinner seg.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer tastaturfeller i løsingen.

Dette medfører at brukere som benytter seg av tastatur for navigering kan bli ekskludert fra løsningen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes grupper av sjekkbokser som brukeren ikke kan komme ut av, når fokus først er inne i gruppen.

Dette medfører at brukere ikke får navigert seg gjennom hele løsninger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over hovedmenyen for å komme til hovedinnholdet.

Dette medfører at det blir mer krevende for brukere som navigerer med tastatur å benytte løsningen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer skjemaobjekter hvor beskrivelse i ledetekst ikke dekker hva formålet til skjemaobjektet er.

Dette medfører at brukere med hjelpemidler kan få utfordringer med å identifisere hva skjemaobjektet gjør. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer at objekter ikke har fokusmarkering og/eller fokusmarkering som ikke består kontrastkrav.

Dette medfører at brukere som benytter tastaturet for navigering har vansker med å oppfatte hvor de befinner seg og alle brukere vil få utfordringer med å se hvor de befinner seg. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer skjemaobjekter hvor den visuelle ledeteksten ikke samsvarer med den semantiske ledeteksten. 

Dette medfører at brukere som benytter hjelpemidler kan få utfordringer med å identifisere objekter. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer skjemaobjekter med engelsk tekst uten indikasjon i koden om at språket er noe annet enn hovedspråket. 

Dette kan medføre at brukere med hjelpemidler får opplest innholdet på et annet språk enn hva innholdet er. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer feilmeldinger hvor det ikke er kobling mellom feilmelding og relatert skjemaobjekt.

Dette medfører at brukere med hjelpemidler ikke får opplest feilmeldingen når de har fokus på skjemaobjektet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler instruksjoner om hva stjernetegn på skjemafelter betyr og manglende kobling mellom feilmelding og skjemaobjekter fører til at instrukser om korreksjon ikke blir formidlet. 

Dette medfører at brukere med hjelpemidler kan få utfordringer med å fylle inn skjema korrekt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det blir gitt informasjon om at felt er obligatorisk uten informasjon om hvordan felt skal fylles ut.

Dette medfører at brukere kan finne det krevende å fylle ut skjema korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Koden til løsningen inneholder valideringsfeil av typen feil nøsting av elementer. 

Dette kan medføre utfordringer for brukere som benytter hjelpemidler. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det forekommer knapper som er kodet som lenker.

Dette medfører at brukere med hjelpemidler får feil forventning til funksjonen til objekter. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .