Tilgjengelighetserklæring for marmuseum.no

 • marmuseum.no
 • NORSK FOLKEMUSEUM, organisasjonsnummer 970 010 815
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK FOLKEMUSEUM kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på marmuseum.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte videoer er tekstet uten at det er i lyd/tale. Dette vil ha konsekvens for brukere som er blinde, svaksynte, døve, døvblinde eller har nedsatt hørsel. 

Innhold som bryter kravet

Flere eldre filmer er ikke tekstet.  Dette vil ha konsekvens for brukere som er døve, døvblinde eller har nedsatt hørsel.  Alle nye filmer som publiseres skal være tekstet. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte illustrasjoner har ikke korrekt billed- eller alt-tekst. Dette får konsekvens for brukere som ikke kan se og/eller høre fordi de ikke får lest opp beskrivelse av bildet. 

Innhold som bryter kravet

Bruk av grå farge gir dårlig kontrast. Det gjør at brukere med moderat nedsett syn eller redusert fargesyn ikke kan lese teksten.  Fargen vil bli byttet ut.

 

Innhold som bryter kravet

Brødsmulesti og enkelte lenker har for dårlig kontrast. Det gjør at brukere med moderat nedsett syn eller redusert fargesyn ikke kan lese teksten. 

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På den norsk siden finnes det video med engelsk tale og tekst. Dette gjør det vanskelig for personer som brukar ulike typer hjelpemiddelteknologi (skjermleser, tekst-til-tale-teknologi) eller funksjonalitet for teksting  å få presentert innholdet.

Innhold som bryter kravet

Forslag ved feil i skjema kunne vært bedre. For brukere som er blinde, svaksynte, fargeblinde, døvblind og/eller har nedsatt kognisjon og/eller motorikk å effektivt betjene skjemaer. CMS-leverandør jobber med forbedring av dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Feil i kode: WAY-aria mm. Hovedsaklig knyttet til feilaktig bruk av aria-expanded i Header/hovedmeny. Konsekvens - utfordringer ved bruk av leselist. Det jobbes med utbedringer av dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk Maritimt Museum ønsker å ha en nettside som er så universelt tilgjengelig som mulig. Vi jobber tett med vår IT-leverandør med å rette opp i de brudd som tilgjengelighetserklæringen har avdekket, i tillegg til at vi jobber aktivt for å forbedre tilgjengeligheten av innholdet redaksjonelt. Vi oppfordrer alle som oppdager eventuelle brudd på kravene til universell tilgjengelighet til å gi oss tilbakemelding.