Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund kulturskole

 • Kristiansund kulturskole
 • KRISTIANSUND KOMMUNE, organisasjonsnummer 991 891 919
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kristiansund kulturskole slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på siden som ikke har alternativ tekst, og bilder av tekst, som gjør at brukere med leseprogrammer ikke får med seg innholdet i bildet. 
Avvikene er: Logo på siden for Operakor Ung og Logo på siden for Ungdomsband Nordmøre

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I informasjonen om de mulige programmene til kulturskolen er det innebygd YouTube videoer som viser de ulike instrumentene. Siden de kun viser musikken har ikke videoen tekstlig innhold som må tekstes. 

Innhold som bryter kravet

Overskriftsstrukturen på forsiden for registrering inneholder brudd i overskriftshierarkiet, overskriftshierarkiet på navigasjonssidene starter med overskrift 2 og ikke 1, det er brudd i overskriftshierarkiet på info/påmeldingssidene. Dette gjør det vanskelig for personer som navigerer nettsiden ved hjelp av overskriftsstrukturen når de skal navigere siden, og kan gjøre at de ikke får med seg innhold på siden. 

Innhold som bryter kravet

Handlekurv seksjonen for registreringssidene er kun markert med et handlekurv ikon som viser antall tjenester i kurven. I brukerportalen er det flere ikoner som ikke har tekstlig beskrivelse. Brukere kan oppleve vansker med å finne handlekurven og fullføre registreringen til kulturskolen

Tilgjengelige alternativ

Når brukeren velger en tjeneste de vil melde sitt barn på så kommer det opp tekstbaserte valg for å kunne åpne handlekurven, fullføre registreringen eller legge til flere fag. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast mellom teksten og knapp-fargen for "legg til handlekurv" i aktivitetssiden har for lav fargekontrast, og handlekurv ikonet sin nummer visning har for lav fargekontrast mellom tallet og den blå bakgrunnen. I handlekurv visningen har den grå teksten for aktivitetene som er lagt inn for dårlig kontrast med bakgrunnen. Dette gjør det vanskelig for brukeren å oppfatte innholdet og meningen med knappene. Dette gjelder alle sidene som har disse knappene, men siden for Visuelle kunstfag er et eksempel. Det er også kontrastfeil i bruker-delen av siden (bak innlogging).

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke hopp til innhold knapp, som kan gjøre det vanskeligere for brukeren å hoppe rett til hovedinnholdet på siden.

Innhold som bryter kravet

Sidetitlene for alle påmeldingssidene har titel "Påmelding - Kristiansund kulturskole" som kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite hvilken påmeldingsside de er på. Inne på brukerdelen av siden har seksjonen for Utmelding en lite beskrivende sidetittel.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden inneholder tekstlig innhold hvor lenkens mål og funksjon ikke kommer frem i lenketeksten. Det gjør at brukere som får opp en lenkeliste for siden ikke vet hva lenken inneholder eller hvor den leder til. Det forekommer flere steder, et av dem er informasjonssiden om Cello.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språk er angitt i koden, men det er angitt som nynorsk (nn) når det skal være bokmål (nb), eller no. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle feil er meldt inn til utvikler, alle innholdsfeil er meldt inn til innholdsansvarlig for nettsiden.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/