Tilgjengelighetserklæring for pasientpost.no

 • pasientpost.no
 • STAVERN LEGEKONTOR ANS, organisasjonsnummer 977 159 636
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVERN LEGEKONTOR ANS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på pasientpost.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nederste seksjon på forside, Ønsker du å komme i kontakt med oss", er kodet som overskriftsnivå 3 og blir derfor underordnet Hvorfor pasientpost.

Innhold som bryter kravet

Når jeg tabber gjennom menyen kommer jeg etterpå til en gjentakelse av menyen i stedet for til innloggingsknapp. En skjult mobilversjon av menyen muligens? Tabber forbi menyknapp i mobillayout. Tab innlogget versjon: Funker bra bortsett fra for fullførte betalinger, hvor man tabber seg inn på kvitteringens actions i stedet for til kvitteringsknappen. Når man tabber videre kommer man til iframe for neste betaling (?).

Innhold som bryter kravet

Personlig kode-felt: Label kodet som p, dermed ikke knyttet til feltet. Feltet mangler navn. Betalingskode-felt burde ha id for å koble label og felt sammen. Dropdown på Betalings-siden mangler ledetekst. Velg helsetjeneste kodet som overskrift, ikke som label. Bør heller være label og en overskrift over for "Nye betalinger" Søkeknapp i innboks mangler ledetekst. Refresh-knapp mangler ledetekst.

Innhold som bryter kravet

Lite kontrast på pil på dropdown på betalingssiden, pluss tekst "Alle måneder". 

Innhold som bryter kravet

"Alle måneder" kan i verste fall bli usynlig, om tekst blir lang nok til å brekke over to linjer og linjeavstand er stor nok til at fokus havner midt i mellom.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Problemer nevnt under 1.3.2, pluss noe muffens under Spørsmål og svar. Inne på pasientpost tror jeg man tabber innom et søkefelt som ikke er synlig, det er i hvertfall et ekstra steg mellom menyen og søkeknappen.

Innhold som bryter kravet

Har navigation som aria landmark, men stemmer ikke når man kommer inn i innlogget versjon. Da er rød header fortsatt markert som navigation. Har heller ikke skip til content-knapp.

Innhold som bryter kravet

Innboks bør hete PasientPost når man er i Min HelseRespons. Vi har titler på hver side, men det kommer etter HelseRespons og vises kun når man har god plass til faner. Ideelt sett hadde hvor man er kommet først.

Innhold som bryter kravet

Samme problem som nevnt i 1.3.2

Innhold som bryter kravet

Logo skulle hatt navn "Hjem" for å følge vanlig møsnter for skjermlesere. På siden Test din BankID skulle det stått "Test din BankID" i linken, samme med BankID på mobil, og siste link "her" burde være noe sånt som "Du kan teste nettleseren din her". Samme på siden "Problemer med BankID" under "Hva gjelder det?". Der er det i tillegg en link "denne siden" hvor mer av teksten bør inkluderes i linken, "se vanlige spørsmål og svar på denne siden". Under har ikke BankID er det også en "her"-link. 

Innhold som bryter kravet

Overholder ikke reglene om rekkefølge på overskrifter, hvor man for eksempel ikke skal hoppe fra H1 -> H3, da skal det være et nivå med H2 mellom. Et viktig eksempel er pasientpost-innboksen. Der kunne det vært løst med å dele opp i seksjoner for lest og ikke lest. På betalingssiden ser det bedre ut, bortsett fra at det har sneket seg inn en overskrift som heter "Behandler transaksjon". Overskriften Velg helsetjeneste er litt misvisende, den skulle i stedet vært label til feltet og en mer representativ overskrift skulle vært på H2-nivå. "Nye betalinger" el. På FAQ-sidene mangler H1, mens på personvern er det dobbel H1. På forsiden er det flere H1, men siden det opprinnelig ble laget som en onepager gir det egentlig litt mening med innholdsstrukturen. Ønsker du komme i kontakt med oss skulle vært flyttet et overskriftsnivå opp til H2

Innhold som bryter kravet

Mangler focused state for alle actions i header når man er inne på en pasientpost. Mangler også for refresh-knapp på betalingssiden. Tror ikke jeg klarer å nå spørsmålene i FAQ med tastatur i det hele tatt, men den siden oppfører seg så rart at jeg er litt usikker.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Alt hopper rundt om man tabber lenge nok på Test din BankID

Innhold som bryter kravet

PIN-kodefelt har inaktiv knapp, så bruker ikke kan trykke for å se hva som er feil. Kan ikke skrive inn bokstaver, usikker på om det bryter med noe krav. Ellers alt ok.

Innhold som bryter kravet

Pinkodefelt mangler label, betalingskodefelt mangler kobling mellom label og felt. Dropdown for å filtrere betalinger mangler label.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Slik jobber vi med universell utforming
• Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av
nettstedet.
• Vi jobber kontinuerlig med å rette opp WCAG-feil.
• Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer
tilgjengelig.