Tilgjengelighetserklæring for Bergen kommune Reservenettsted

 • Bergen kommune Reservenettsted
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bergen kommune Reservenettsted slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Lenkene i topp navigasjon opprettholder ikke kravet for riktig kontrast. 

Innhold som bryter kravet

Deler av bunntekst i footer forsvinner ved zoom til 400 prosent. Gjelder er telefonnummer. Telefonnummeret er tilgjengelig lengre opp på siden. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Navigering i meny på mobil fungerer ikke optimalt med tastatur. Det er ikke lukkeknapp eller lukkelenke. Navigasjonen ved tab-navigering fortsetter bak siden uten at menyen lukker seg. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Bergen kommunes arbeid med universell utforming

I Bergen kommune har vi i flere år jobbet målrettet med universell utforming på nettsidene og i IKT-løsningene våre. Vi har et solid fagmiljø som jobber aktivt for at alle skal kunne bruke nettsidene våre.

Vi utvikler våre egne nettsider og bruker et rammeverk som er kvalitetssikret opp mot krav til universell utforming. Vi har også en egenutviklet publiseringsløsning. Den er laget slik at det skal være enkelt å publisere innhold som overholder krav til universell utforming. Vi har blant annet gjort det obligatorisk å skrive alternativ tekst til bilder og begrenset mulighetene for å velge farger som ikke overholder kontrastkrav. I tillegg har vi laget sidemaler som er bygget opp slik at innhold presenteres med en god struktur som støtter bruk av hjelpemidler, som for eksempel skjermleser.

Vi har gode testrutiner. Vi tester alle nye komponenter og endringer grundig før de legges ut på internett.

Deler av nettsidene våre består av løsninger som er laget av eksterne leverandører. Eksempler på dette kan være skjemaløsninger eller løsning for å bestille billetter. Vi stiller strenge krav til våre leverandører, og tester grundig før vi slipper slike løsninger ut til våre innbyggere.

Du kan lese mer om vårt arbeid med universell utforming på www.bergen.kommune.no/uu.