Tilgjengelighetserklæring for Norsk Polarinstitutts nettbutikk

 • Norsk Polarinstitutts nettbutikk
 • NORSK POLARINSTITUTT, organisasjonsnummer 971 022 264
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK POLARINSTITUTT kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Polarinstitutts nettbutikk slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Produktlistinger har tre lenker, hvorav to er usynlige "falske". Dette gjør det vanskelig å navigere mellom produkter via tastatur, da flere trykk er nødvendig for å flytte fokus.

Innhold som bryter kravet

Brukeren har ikke mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet via tastatur.

Innhold som bryter kravet

I listeoppføring får hvert produkt tre lenker, hvorav to er usynlige "falske". Disse har ikke lenketekst. Dette bestemmes av WooCommerce som er løsningen vi bruker. Vi vil prøve å få overstyrt dette og rette det opp. 

Tilgjengelige alternativ

Det er en tydlig lenketekst og to som ikke har lenketekst. Ikke optimalt, men innholdet er tilgjengelig. 

Innhold som bryter kravet

Når man navigerer mellom produkter får ikke valgt produkt fokus

Innhold som bryter kravet

Aria label på Kjøp-knapp er ikke "Kjøp" men "Legg til produktnavn i handlekurven". Vi mener dette er en bedre løsning for uu-hensyn.

Tilgjengelige alternativ

Se vårt svar i eksempelet over. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er av og til en usynlig ekstra lenke som gir produktet en dobbellisting av ID. ID er unik, den blir bare listet to ganger. 

Tilgjengelige alternativ

 ID er unik, den blir bare listet to ganger. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .