Tilgjengelighetserklæring for kunstsilo.no

 • kunstsilo.no
 • STIFTELSEN KUNSTSILO, organisasjonsnummer 976 215 834
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 16 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN KUNSTSILO kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kunstsilo.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er finnes noen bilder som mangler alternativ tekst. Dette vil føre til at blant annet blinde brukere ikke vil få tilgang til informasjonen bildene gir. Vi jobber med å få lagt inn alternativ tekst på alle bilder.

Innhold som bryter kravet

Fire videoer mangler teksting. Dette vil føre til at hørselshemmede eller brukere som ikke har mulighet til å ha på lyd, vil miste informasjon som kun blir gitt auditivt. Vi jobber med å få lagt inn tekst på disse videoene.

Innhold som bryter kravet

Videoene har ikke synstolking for visuell informasjon som ikke også formidles muntlig. Dette vil føre til at blant annet blinde brukere ikke vil få tilgang til all informasjonen i videoene. Vi jobber med å finne løsninger for synstolking.

Innhold som bryter kravet

Vi har et tilfelle av en overskrift på forsiden er ikke merket som H2. Dette vil bli utbedret.

Innhold som bryter kravet

Det er kun ett skjemaelement på siden: påmelding til nyhetsbrev. Denne mangler autocomplete-attributt. Dette vil bli utbedret.

Innhold som bryter kravet

 Bildetekst har ikke tilstrekkelig kontrast mot bakgrunn. Dette vil bli utbedret.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tastaturnavigasjon fungerer ikke tilfredsstillende i Firefox eller Safari. I Chrome, som er den mest brukte nettleseren i Norge, fungerer det som det skal. Per mars 2024 bruker ca 15% av norske brukere Firefox eller Safari, men vi vet ikke hvor mange av disse som navigerer ved hjelp av tastatur. Det er likevel trolig et mindre antall brukere som blir berørt. Vi ser på løsninger for denne feilen.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke implementert "Hopp til hovedinnhold"-lenke. Dette gjør at brukere som navigerer med tastatur må trykke på tab-tasten syv ganger for å komme til hovedinnholdet. Vi vil vurdere å legge inn en  "Hopp til hovedinnhold"-lenke.

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke søk eller nettstedskart som går på tvers av hele nettstedet, men det finnes filtrering og søkemulighet i artiklene.

Innhold som bryter kravet

Fokus er ikke god nok fokus-indikasjon på knapper i nettleserne Edge og Chrome på PC. Tekstfelt skiller seg ikke godt nok ut når den er i fokus. Dette vil bli utbedret

Innhold som bryter kravet

Tekstfelt for påmelding til nyhetsbrev mangler ledetekst i navnet i koden. Dette vil bli utbedret.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dato og estimert lesetid står på engelsk, men er ikke merket som engelsk. Vi ser på løsning for å oversette dette til norsk. 

Innhold som bryter kravet

Søkefeltet på oversiktssiden for artikler og videoer filtrerer automatisk innholdet så snart brukeren begynner å skrive, uten at brukeren har trykket på søk-knappen. Dette vil bli utbedret.

Innhold som bryter kravet

Ekstern løsning for påmelding til nyhetsbrev gir mangelfull veiledning hvis brukeren legger inn feil format på epostadresse.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

W3C sin kodeverifikator gir feilmeldinger. Det jobbes med å rette disse.

Innhold som bryter kravet

 Tekstfelt for påmelding til nyhetsbrev mangler navn i koden. Dette vil bli utbedret


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .