Tilgjengelighetserklæring for hr rekruttering

 • HR Rekruttering
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på HR Rekruttering slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

'- "Logg inn": Overskrifter har ikke konsekvent handling i kodingen. Det er tilfeldig om den sier overskrift og nivå eller ikke. Gjelder overskrift "karrieremuligheter". 1.3.1. Tekst i stillingsannonse er kodet som et notat/bilde, markerer linjer rundt hele tekstfeltet.

'- "Jobbvarsler": Overskriften "jobbvarsler" leses opp som "jobbvarsler gruppe". Mangler informasjon om at det er en overskrift. Feilkodet

'- "Mine intervjuer": Skjermleser leser overskrift men sier ikke at det er en overskrift

'- "Innstillinger for": Leser ikke opp ledetekst/informasjon om hva som skal fylles ut i passordfelt


 

Innhold som bryter kravet i regelverket

 

- "Logg inn": Lenker har en annen farge enn resten av teksten og er satt i parantes.

"Min profil": Skjermleser leser ikke feilmelding. Hvis man markerer feilmelding leses den opp, men ikke nevnt at det er en feilmelding


 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Knappene "Tilbakstill passord" og "Søk stilling" har mørk blå bakgrunn med mørk tekst, dette tilfredsstiller ikke kontrastkravet på 4,5:1. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På karriere siden så blir størrelsen den samme uavhengig av hva brukeren setter den til.

- "Logg inn": 200% forstørrelse: Skjermleser leser opp tekst når man trykker play. Må bytte på å bruke piltast og datamus for å få lest hele setningen på siden. Hvis man kun kan bruke tabulator mister man innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

VI har ikke fått testet denne typen innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kolonnen: skrifttype og utrtyr forsvinner ved 400% skjemstørrelse.

- "Logg inn": 400% forstørrelse og ved å trykke play leser skjermleser teksten. Det er markert med blått rundt ordet som leses opp. Kan som en løsning trykke på piltast for å navigere selv til høyre og venstre på siden.

- "Min profil": Innhold og fokus forsvinner. Eks. Hvor man fyller ut etternavn vises bare etternavn og ikke ledetekst. Skjer i samtlige fliser.

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Logg inn", Opprett bruker", "Søknadsskjema": Innskrivningfelt har for lav kontrast
En kantlinje med farge grå (#D3D3D3) på hvit bakgrunn gir kun 1,5 i kontrast

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Opprett konto: Får ikke velge land med tabulator. 
- Jobbvarsler: Kan ikke huke av vindu og blir stående fast i skjema

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Min profil": I kalenderfunksjonen fungerer alt fint med tabulator. Bruker man skjermleser samtidig blir ikke månedene eller årstall markert. Da sier skjermleser "3 av 12. mars", men det viser ikke hvor du er eller hva du velger
'-  "Jobbvarsler": Kan ikke huke av vindu og blir stående fast i skjema
'- "Mine intervjuer": Tabulator henger seg opp med valg av tidspunkt for intervju, med og uten skjermleser

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Logg inn: Hopper til feil innhold. Hopper f.eks. til "overskrift" selv om man klikker på  "hopp til hovedinnhold"

Innhold som bryter kravet i regelverket

Opprett profil: Leser ikke overskrift "ikke opprettet bruker enda"

"Ledige stillinger" karrieresiden: Siden "ledige stillinger" sier ikke at det er ledige stillinger. Overskriften "Søkeresultater "". Er ikke beskrivende.

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Mine intervjuer: Menyelement blir ikke markert ved navigering i valgene. Tabulator viser ikke hvor eller hva man velger, men skjermleser leser informasjon

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Opprett en konto: Obligatoriske felt er synlig men skjemaelement blir feil markert; skjermleser viser kun til feilmelding men ikke innhold i feilmelding

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Innstillinger for: Ledetekst til passord leses ikke opp

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Logg inn: Leser bare ut linjen noen steder i stillingsannonsen. Lenker er feilkodet. Skjermleser stopper å lese ved alle lenker, men leser videre ved å taste pil ned.

Alle sider på karrieresiden: Parsing I: <style> brukes som barn av <div>, som ikke er gyldig. "Ledige stillinger" på karrieresiden: Parsing II: Deleknapper her er det brukt mange ugyldige attributter. Deleknappene fra ADDThis bruker attributtene addthis:url, title og alt feil. Dette er feil som må utarbeides.

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Opprett en konto: Feil i koding til ledetekst for å laste opp vedlegg. Får ikke krysset av ja/nei-spørsmål med tabulator

Alle på karrieresiden og "logg inn": Logo er satt inn som bakgrunnsbilde, og lenken har ingen tilgjengelige navn. Opprett bruker og søknadsskjema er kodet som en tom lenke. "Søknadsskjema" Knappen "legg til" under arbeidserfaring har dårlige tilgjengelige navn

Innhold som bryter kravet i regelverket

- Logg inn: Skjermleser starter å lese en setning i stillingsannonsen men ved setningsslutt så flyttes fokuset til nederst på siden. Må selv navigere seg tilbake til der skjermleser slapp.

"Logg inn" og "Opprett bruker": Feilmelding er ikke kodet som en statusbeskjed.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber daglig med kartlegging av tjenestene og prioriterer feil som skal rettes for å etterleve kravene for universell utforming.
Vi jobber strategisk for å at universell utforming blir endel av smidig utvikling.

HR Rekruttering er en leveranse fra DFØ med underleverandør og har startet arbeidet for å få rettet opp alle feil i løsningen.