Tilgjengelighetserklæring for HR Rekruttering

 • HR Rekruttering
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING, organisasjonsnummer 986 252 932
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på HR Rekruttering slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes noen komplekse bilder som ikke har utfyllende tekstalternativ.
 • Lenket LOGO forteller ikke om lenkens destinasjon

 

Innhold som bryter kravet
 • Skjermleser leser ikke riktige overskrifter selv om de er kodet som overskrift.
 • Overskrifter har ikke konsekvent handling i kodingen. Det er tilfeldig om den sier overskrift og nivå eller ikke. 
 • Overskriften "jobbvarsler" er kodet som en gruppe og ikke overskrift. 
 • Det finnes tabeller i kandidatprofilen som ikke er riktig kodet som gjør betjening med skjermleser mindre forståelig 
 • Det finnes tabeller for valg av intervjutidspunkt som ikke er kodet riktig og dermed komplisert å betjene ved tastatur 


 

Innhold som bryter kravet
 • Sekvensiell rekkefølge på nettside for bestilling av intervju følger ikke visuell leserekkefølge
Innhold som bryter kravet
 • Lenker i stillingsbeskrivelsene er ikke riktig definerte som lenker, men kun utgir nettside i fulltekst 
 • Utloggingslenke skiller seg ikke ut fra de andre alternativene på siden ved verken farge eller andre virkemidler 
 • I tilbudsbrev skiller lenkene for utskrift og nedlastning seg ikke ut fra annen tekst med verken farge eller ytterligere virkemidler 
 • Det er manglende feilmelding ved endring av brukerens passord i innstillingene om at passord som ikke samsvarer 
 • Passordendringsknapp er mulig å betjene selv om krav ikke er oppfylt 
 • Feilmeldinger på innloggingssiden leses ikke opp av skjermleser 


 

Innhold som bryter kravet
 • Kontrast mellom teksten til lenken for å åpne tilbudsbrev/avtale og bakgrunnen er for liten, på 3.9:1 
Innhold som bryter kravet
 • Tekst flyter og overlapper hverandre ved zoom fra og med 200% på siden for tilbudsbrev/arbeidsavtale 
Innhold som bryter kravet
 • Innhold på nettstedet forsvinner dersom innhold er i stående visning og zoom er satt til 400% 
Innhold som bryter kravet
 • Varsel-ikon for oppdatert hendelse for jobber søkt på nettsiden for kandidatprofil har kontrast på 2.59:1 fra bakgrunnen 
Innhold som bryter kravet
 • Linjeavstanden er mindre enn 1.5 ganger skriftstørrelse, og avstand mellom avsnitt er mindre enn 2 ganger skriftstørrelsen på flere sider til nettstedet 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet
 • Lenker i stillingsannonsen er ikke mulige å nå i TAB-sekvensen 
 • Det er ikke mulighet til å nå kalendermeny for utfylling på nettsiden for kandidatprofil ved bruk av tastatur 
 • Det er ikke mulighet til å nå inn i tabell med dato og tidspunkt for valg av intervjutider ved bruk av tastatur uten skjermleser aktivert 
 • Noen områder er ikke tilgjengelige på karriereforsiden ved bruk av tabulator 
Innhold som bryter kravet
 • Ved valg av intervjutidspunkt i kalender oppstår det en låst TAB-sekvens 
Innhold som bryter kravet
 • Funksjonalitet for å hoppe til hovedinnholdet på nettsiden fungerer ikke dersom Skjermleser er aktivert 
Innhold som bryter kravet
 • Tilgjengelig dato og tidspunkt leses ikke opp av Skjermleser ved planlegging av intervju 
Innhold som bryter kravet
 • Valgknapper i dialogbokser under avtale om intervju følger ikke logisk rekkefølge 
Innhold som bryter kravet
 • Lenker i stillingsannonsene leses kun opp i fulltekst 
 • Lenke for å åpne og lese personvernerklæring er definert som knapp 
 • På nettsiden for kandidatprofilen gir ikke lenken til vitnemålsportalen tilstrekkelig med informasjon om lenkens destinasjon ved Skjermleser 
 • Lenket intervjutidspunkt gir manglende informasjon om lenkens formål på nettsiden for intervju avtaler 
 • Det er manglende informasjon om formålet til lenken til stillingsannonse gitt i tilbudsbrev/arbeidsavtale 
Innhold som bryter kravet
 • Manglende beskrivende overskrift av nettsiden for ledige stillinger 
 • Manglende beskrivende overskrift av nettside for brukerinnstillinger 
Innhold som bryter kravet
 • Menyelement blir ikke markert ved navigering i valgene. Tabulator viser ikke hvor eller hva man velger, men skjermleser leser informasjon
 • Fokusmarkering er på noen områder satt feil ved bruk av VoiceOver på siden for tilbudsbrev/arbeidsavtale 
Innhold som bryter kravet
 • Det er manglende referanser i koden som inngår i navnet til synlig etikett på knapper 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet
 • Navigasjonsblokker varierer i utseende og plassering på nettstedet 
Innhold som bryter kravet
 • Det mangler informasjon i feilmeldinger om at obligatoriske utfyllingsfelter står tomme på nettsiden for opprettelse av konto og nettside for brukerinnstillinger 
 • Det mangler utfyllende informasjon i feilmeldinger om hvorfor feil oppstår eller som kan være til forvirring ved bruk av Skjermleser 
 • Feilmelding på siden for oppsett av jobbvarsler leses ikke opp av Skjermleser 

Innhold som bryter kravet
 • Symbol brukt for å indikere obligatoriske felter mangler forklaring på siden for brukerinnstillinger, kandidatprofil og arbeidsavtale/tilbudsbrev 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • Knapper mangler kobling til ledetekst i koden på flere områder på nettstedet 
Innhold som bryter kravet
 • Statusbeskjed om utløpende øktinformasjon er ikke kodet riktig 

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber daglig med kartlegging av tjenestene og prioriterer feil som skal rettes for å etterleve kravene for universell utforming.
Vi jobber strategisk for å at universell utforming blir endel av smidig utvikling.

HR Rekruttering er en leveranse fra DFØ med underleverandør og har startet arbeidet for å få rettet opp alle feil i løsningen.