Tilgjengelighetserklæring for planutdanning.no

 • planutdanning.no
 • KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET, organisasjonsnummer 972 417 858
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 13 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på planutdanning.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Lenken til Kommunal- og distriktsdepartementet og lrnkrn til KS har ikke alt tekst. Den første leser den programmatiske Iden, mens den andre leser URLen i sin helhet.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

En liste med kun 1 listeelement er ikke en liste. 
Tom liste uten noe innhold.
Hovedinnholdet ligger ikke i en <main>.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Den grønne knappeteksten har for lav kontrast.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Tekstblokker som har en "Les mer"-knapp blir forkortet betydelig mye.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Tekst skjult bak "Les mer"-knapper blir kuttet når tekstavstander er justert.

Dette vil bli rettet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I 400 % zoom blir menypunktene til en hamburgermeny. Verken hamburgermenyen eller menypunktene kan tabbes til da.

På bunnen av siden, etter lenkene i footeren, er det noe som tabbes til som ikke er synlig eller har noen funksjon.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Ingen "Gå til hovedinnhold" når du navigerer med tab.
Når ankerlenkene som tar deg ned siden er lagt i banneret må det være hopp til hovedinnhold-funksjon. Dersom de ligger i main, som er vanlig praksis, trenger man ikke hopp til hovedinnhold-funksjonen.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

"Om nettsiden" kan kun nås fra en lenke i footeren.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Videoer får ikke synlig fokus.
I tillegg er det mange elementer innad i videorammen som får fokus, men ikke synlig fokus. De skal ikke være tilgjengelig til å tabbes gjennom når videoen fremdelse er i preview.'

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Nå er hele videoen klikkbar, men kun PLAY-knappen gir visuell endring av musepekeren ved hover. Når du trykker på PLAY-knappen og drar pekeren vekk, men fremdeles innenfor videoen, aktiveres knappen likevel.
Løsning:
Enten endre musepekeren ved hover på hele videoen, eller gjør kun PLAY-knappen klikkbar.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

"Planutdanning"-lenken øverst til venstre heter "Plan utdanning" istedenfor "Planutdanning". Dette kan påvirke interaksjonen for brukere som navigerer seg med stemmestyring.

Dette vil bli rettet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noe feil bruk av <href> på en <div>.
<frameborder> for <frame> istedenfor bruk av CSS.

Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

Accordionen som viser mer informasjon er ikke kodet som aria-expanded.
Hamburgermenyknappen expander, men burker ikke aria-expanded.

Dette vil bli rettet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

I samarbeid med leverandøren av nettsiden er vi nå i gang med å rette opp feil og mangler.