Tilgjengelighetserklæring for oslo-universitetssykehus.no

 • oslo-universitetssykehus.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oslo-universitetssykehus.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har hatt som krav fra og med 2021 at alle videoer og lydfiler presentert på nettsidene våre skal være tekstet eller transkribert. De aller fleste videoene på nettstedet vårt er tekstet. Likevel har har vi eldre videoer liggende på sidene våre via embed-kode som ikke er tekstet. Disse har heller ikke et annet tekstalternativ. Vi lenker også ut til egne podkastepisoder på andre plattformer, og enkelte av disse episodene har ikke tekstalternativer. Vi har ingen rene lydkilder liggende på sidene våre utenom videoer. 

Dette er et problem for dem som ikke kan eller ønsker å høre lyden i videoene og podkastepisodene. De får med andre ord ikke med seg innhold hvis de ikke hører lyden. For å løse dette problemet har vi startet å gå igjennom alle videoene som ligger på ulike videoplattformene vi har. Vi ber dem som har publisert og laget videoer tekste og vi bidrar selv med å tekste direkte i plattformene. Vi prioriterer de nyeste filmene først og jobber oss bakover i tid.

Vi leter også etter verktøy for å transkribere eldre podkastepisoder. Podkastskaperne ved OUS har blitt informert om at de alltid må gi et tekstalternativ til episodene, og flere er allerede i gang med dette arbeidet. Vi kommer til å følge dette nøye opp i 2023.

I tillegg til å utføre selve tekstingen og transkriberingen, har vi høsten 2022 startet en opplærings- og informasjonsjobb. Denne inkluderer kurs, temamøter, veiledninger og arbeidsstuer.

Innhold som bryter kravet

Vi har hatt som krav fra og med 2021 at alle videoer presentert på nettsidene våre skal være tekstet. De aller fleste videoene på nettstedet vårt er tekstet. Likevel har har vi eldre videoer liggende på sidene våre via embed-kode som ikke er tekstet. Disse har heller ikke et annet tekstalternativ.

Dette er et problem for dem som ikke kan eller ønsker å høre lyden i videoene. De får med andre ord ikke med seg innhold uten å høre lyden. For å løse dette problemet har vi startet å gå igjennom alle videoene som ligger på ulike videoplattformene vi har. Vi ber dem som har publisert og laget videoer tekste og vi bidrar selv med å tekste direkte i plattformene. Vi prioriterer de nyeste filmene først og jobber oss bakover i tid.

I tillegg til å utføre selve tekstingen, har vi høsten 2022 startet en opplærings- og informasjonsjobb. Denne inkluderer kurs, temamøter, veiledninger og arbeidsstuer. Vi har nå også alltid teksting på live-presentasjoner i PowerPoint – denne tekstingen følger med i opptak som vi senere publiserer.

Innhold som bryter kravet

Det meste på vårt nettsted er kodet som det ser ut som, og vi har få muligheter til å legge inn eller droppe andre koder. Likevel er det enkelte nettsider som ikke følger kravene. Dette gjelder tabeller som mangler titler. De aller fleste tabellene har tittel, men dette feltet er ikke obligatorisk i publiseringsverktøyet vårt. Her skjer det med andre ord feil.

Disse manglene fører til at ikke alle brukere vil forstå hva innholdet dreier seg om. For å løse problemene har vi blant annet meldt inn et ønske om obligatoriske felter i ny innholdsplattform, Optimizely. Det skal da bli umulig å publisere uten å for eksempel ha fylt ut tittelen til en tabell. Vi rådgir også nettpublisister til å lage titler på tabeller, ikke kode innhold og aller helst holde seg unna tabeller der det er mulig. Ellers fjerner vi koder fortløpende.

Innhold som bryter kravet

Mange sider vi har sjekket har bilder med tekst i seg. Denne informasjonen er da ikke tilgjengelig for alle brukerne våre.

For å løse dette problemet har vi går igjennom alle sidene våre for å få en oversikt. Der vi ikke er sikre på innholdet selv, har vi tatt kontakt med sideansvarlige for at de skal rette dette opp. Å rette opp vil i denne sammenhengen bety å bytte bildene ut med tekst eller fjerne bildene fullstendig. Redaksjonen fjerner eller bytter selv bilder ut med tekst fortløpende. Målet er ingen bilder med tekstlig informasjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har kun nettsider kodet til norsk bokmål, men vi har likevel flere sider med kun eller noe engelsk innhold. Brukere vil da få andre språk presentert som norsk bokmål.

For å løse dette problemet er vårt overordnet råd til alle som publiserer å ikke ha andre språk på nettsidene. Vi har også laget en oversikt over innhold som er på andre språk og har startet arbeidet med å oversette tekst til norsk der vi kan. Enkelte steder er det likevel nødvendig å ha et annet språk enn norsk, og der jobber vi med å manuelt legge inn aktuelle språkkodee. Eksempelvis 1033 i egenskaper eller "<span lang=”en”>This is in english</span>" i løpende tekst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Alle sider skal være uten store kodefeil. Her får vi likevel en Sharepoint-feil som vi ikke får fikset før vi bytter til Optimizely i 2023.

Det er feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobber Kommunikasjonsstab målrettet med å gjøre nettsidene våre og digitalt innhold tilgjengelig for alle. Vi har startet en kurs- og informasjonsrekke internt, og vi inviterer oss selv inn til alle enhetene for å snakke om universell utforming av IKT. I høst opprettet vi en ressursside på intranettet hvor vi jevnlig legger ut veiledninger og opplæringsvideoer. I samme periode løftet vi også temaet opp til toppnivå og det ble diskutert i ledermøtet.

Tilgjengelighetsarbeidet er et stort arbeid, mye på grunn av vårt store antall internettpublisister. Nettpublisering er kun én av mange oppgaver publisistene har, og det følger ikke med ekstra tid eller kompetanseheving. Dette er også noe vi jobber med å løfte for at flere kan mestre nettarbeid, noe som i aller høyeste grad inkluderer universell utforming av IKT.

Siden vi er en del av en nasjonalt publiseringsløsning, har vi ikke mulighet til å selv rette opp i tekniske feil på nettstedet. Vi gir likevel tilbakemeldinger der vi kan og får oppdateringer om uu-arbeidet med jevne mellomrom.

I 2023 skal vi bytte CMS fra SharePoint til Optimizely, noe som gir bedre vilkår for å jobbe med universell utforming. Dette mener vi vil ha en svært positiv effekt på innholdet for alle brukere.