Tilgjengelighetserklæring for Hovedportal Lødingen kommune

 • Hovedportal Lødingen kommune
 • LØDINGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 945 468 661
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LØDINGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Hovedportal Lødingen kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er bilder uten tekstalternativ og ikoner implementert som ::before  eller ::after pseudoklasser. Bildene bør implementeres som <img>-tagger med riktig alternativ tekst som beskriver handlingen.

Innhold som bryter kravet

Det er avsnitt som kan være lister, tabeller uten overskrifter og tabeller som skal ha scope-attributt brukt på <th>.
Implementeringsfeil på bilde med tekst som skal plasseres inne i <figur> med <figcaption>.

Innhold som bryter kravet

Noen tabelloverskrifter er ikke stilet, noen tabeller inneholder ikke overskrifter, selv om innholdet antyder at de bør ha en.
Noen artikler er dårlig strukturert.

Innhold som bryter kravet

En <div> bør erstattes med <strong>. Utseendet antyder at det er viktig, men det brukes foreløpig ingen riktig tag for å understreke det fra det semantiske perspektivet.

Innhold som bryter kravet

"Hjelp"-knapper skal ha aria-utvidet attributt.

Innhold som bryter kravet

Ctrl+/- justerer alt innhold, og ikke bare teksten. Kan være fordelaktig med egen funksjon.

Innhold som bryter kravet

Det er noe grafikk med kun tekst som kan erstattes av HTML eller som bør beskrives riktig med alt-tekst.

Innhold som bryter kravet

Avstanden mellom avsnittene bør økes. Linjehøyder ser generelt ok ut.

Innhold som bryter kravet

Hurtiglinkene på forsiden har skjult undertekst som vises ved "mouseover"

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Logoen er lagt inn som <h1>. Logoen bør legges inn som enkel <a> , og helst som en bildefil. <h1> skal ligge som hovedoverskrift nedenfor navigasjonslinjen på hver side.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Nødvendigheten av "Google Translate-funksjonen" bør vurderes. Dette er en funksjon som kan forvirre skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Hierarkiet til nettstedet er feil - eks. logo i <h1>. Noen artikler er dårlig strukturert, og enkelte avsnitt ligger med overskrifts-tag.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Inndatafeilmeldinger skal kobles til inndatafelt med aria-merket attributt.

Innhold som bryter kravet

Inndatafeilmeldinger skal kobles til inndatafelt med aria-merket attributt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 • Noen bilder (karusell, overskrift) fremvises feil
 • Ikoner i navigasjonsmenyer er doblet
 • Det er en liste som ikke er <ul> / <ol>
 • Noen menyer har overfylte elementer
 • Det er viktig tekst med <div> - bruk <strong>
 • Det er <h2> som ikke skal være overskrift
 • Det er overskrifter som er tabeller

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .