Tilgjengelighetserklæring for utenvold.no

 • utenvold.no
 • MOSS KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 817 521
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MOSS KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på utenvold.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke lagt til ALT tekst med beskrivelse av innholdet på bildene. En ny nettside skal utvikles i 2023 og denne vil ta høyde for å møte dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke helt konsekvelt bruk av overskrifter, og annen tekst. En ny nettside skal utvikles i 2023 og denne vil ta høyde for å møte dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Tekst med bilder kan komme i feil rekkefølge ved lesing med noen hjelpemidler. Den nye nettsiden vil ta høyde for å møte dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Det er lagt noe tekst over bilder som ikke har nok kontrast. Den nye nettsiden vil ta høyde for å møte dette kravet.

Tilgjengelige alternativ

Den samme informasjonen finnes flere steder på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

skrifttype, størrelse, farge og bakgrunn kan ikke stillast inn. Den nye nettsiden vil ta høyde for å møte dette kravet.

Tilgjengelige alternativ

Den samme informasjonen finnes i menyen

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å øke linje/tekstavstand. Den nye nettsiden vil ta høyde for å møte dette kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å hoppe over bilde i toppen der det er brukt, ved hjelp av tastaturet. Det vil bli tatt høyde for dette på den nye nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke helt konsekvelt bruk av overskrifter, og annen tekst. En ny nettside skal utvikles i 2023 og denne vil ta høyde for å møte dette kravet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke noen egen funksjon for å avbryte en trykkhandling. Det vil bli tatt høyde for dette på den nye nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Dette vil vi forsøke å ta høyde for på ny nettside

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er kun på norsk og det er ikke angitt språk i koden


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det er planlagt at websiden utenvold.no skal legges om i 2023. Vi vil da legge stor vekt på å møte kravene til universell utforming.