Tilgjengelighetserklæring for oslofengsel.no

 • oslofengsel.no
 • KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 911 830 868
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 23 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på oslofengsel.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet rekkefølgen gjennom tekstleseverktøy, og funnet det meste til å fungere tilfredsstillende, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere. Brukeren henvises ved ett tilfelle til utfylling av skjema fra overordnet organ, og som er utenfor vår kontroll.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har forsøkt å teste denne funksjonen, og funnet til å fungere tilfredsstillende, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som bryter kravet

På forsiden av nettsiden er det en undermeny som  består av bokser som vender seg når musen/pekeren plasseres på den. Boksene er ment å gjøre det enklere for visse deler av publikum, men bryter trolig med kravet. Vi vil forsøke å finne gode alternativer til disse boksene, og slik tilfredsstille kravet.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan bruke hovedmenyen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet funksjonaliteten via tastaturnavigasjon, og funnet det til å fungere tilfredsstillende, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet fokusrekkefølgen gjennom navigering med tastatur, og funnet det til å fungere tilfredsstillende, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har evaluert overskrifter og ledetekst, og tilpasset dem kravene etter beste evne, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet at fokus iverksettes ved navigering via tastatur, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å vurdere eller godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet at navigasjon via musetrykk ikke aktiveres kun ved down-event, og at det er mulig å flytte pekeren for å avbryte prosessen. Vi har imidlertid ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å kunne kode inn denne løsningen, og har heller ikke ressurser til å leie inn eksterne testere eller web-utviklere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke lyktes med å teste denne funksjonaliteten, og har ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har satt språket på nettsiden til norsk, men vi har ikke tilstrekkelig HTML-kompetanse til å utføre dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har testet fokuseffekten, og funnet den fungere tilfredsstillende, men vi har ikke kompetanse til å godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har svært få skjema, og funnet at det ikke forekommer endringer på siden ved endring av verdier, men vi har ikke kompetanse til å utføre dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har undersøkt for konsekvent rekkefølge, men vi har ikke kompetanse til å fullt ut godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å vurdere og godkjenne dette kravet internt, og ikke ressurser til å leie inn eksterne testere.

Innhold som bryter kravet

Vi har ett skjema i pdf-format, og som ikke trolig ikke oppfyller kravene. Årsaken er manglende kompetanse i HTML, og manglende ressurser til å innhente ekstern hjelp. Vi vil arbeide for å løse problemet.

Tilgjengelige alternativ

Fysisk skjema kan sendes per post.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ved kontroll av HTML-kodene ved bruk av diagnostisk verktøy, fremkom noen feil i koden. Vi mangler tilstrekkelig HTML-kompetanse på nåværende tidspunkt til å utbedre dette. Vi har forøvrig heller ikke ressurser til å leie inn eksterne utviklere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å kode inn alle valgmuligheter og tilpasninger på nåværende tidspunkt, ei heller ressurser til å leie inn eksterne utviklere.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kompetanse til å kode inn alle valgmuligheter og tilpasninger på nåværende tidspunkt, ei heller ressurser til å leie inn eksterne utviklere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsiden vår er ment å gi publikum, og som inkluderer pårørende til de innsatte, advokater, politi, samarbeidspartnere, ansatte, og personer som skal inn for å sone dom, mer informasjon enn de får gjennom kriminalomsorgens nettside. Hvis vi ikke lykkes med å gjøre siden tilgjengelig for alle disse personene, mister siden en vesentlig del av sitt formål. Vi har derfor forsøkt å gjøre siden så lett forståelig som mulig, og med gode oversettelsesmuligheter. Blant vårt publikum er det også pårørende i andre land, og som ikke behersker norsk eller engelsk, samt at en del pårørende i norge har lese og skrivevansker.

Utfordringen vår er at vi ikke disponerer økonomiske ressurser til å utarbeide siden profesjonelt, og den driftes etter beste evne av personer som ikke har formell kompetanse i web-utvikling eller design. I arbeidet fremover vil vi arbeide for å gradvis øke kompetansen med å generere ytterligere kunnskap om fagområdet og emnet universell utforming.