Tilgjengelighetserklæring for microdata.no (nettstedet og tjenesten eies og driftes av Sikt og SSB i fellesskap)

 • microdata.no (nettstedet og tjenesten eies og driftes av Sikt og SSB i fellesskap)
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på microdata.no (nettstedet og tjenesten eies og driftes av Sikt og SSB i fellesskap) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Innholdsdelen av nettstedet har lite ikke-tekstlig innhold.

Analysedelen av nettstedet kan ha ikke-tekstlig innhold generert av brukeren selv i form av datagrafer.

Datagrafikken er i de aller fleste tilfeller en visualisering av tabellinnhold. Brukeren kan selv velge å lage tabellinnhold istedenfor grafikk.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Analyseverkøyet er en del av et anonymiserende grensesnitt som lar brukerne bearbeide og analysere data uten å ha direkte tilgang til data.

Hexbin-plot (som er en form for anonymisert spredningsplot) kan ikke kommuniseres tekstlig.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdsdelen av nettstedet overholder kravet.

Analysedelen av nettstedet er en tekst-editor/programmeringsmiljø hvor brukeren skriver egne interktive programmer i form av sekvenser av kommandoer.

Kommandoene setter i gang behandling av data og resultatene bruker har bedt om returneres til grensesnittet.

Struktur, relasjoner og innhold skapes helt og holdent av bruker selv i dette dymamiske og fleksible programmeringsmiljøet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdsdelen av nettstedet oppfyller innholdet i kravet.

 

Analysedelen av nettstedet er et interaktivt programmeringsmiljø med fargekoding av syntaks og kommandoer.

 

Fargeskjemaet "Solarized" (https://ethanschoonover.com/solarized/) utviklet for editormiljø av denne typen er valgt, og bruker kan velge mellom lys og mørk variant av dette helhetlige og ergonomisk utformede fargeskjemaet.

Analysemiljøet er en arbeidsplass hvor brukere tilbringer mange timer hver dag, og "Solarized" er valgt for å være mest mulig skånsomt for denne type bruk.

Kontrasten er stort sett høyere enn 4.5:1, men er for visse fargekodinger 4.11:1.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdsdelen av nettstedet oppfyller kravet.

 

Analysedelen av nettstedet er et interaktivt programmeringsmiljø hvor det er mulig å utføre en god del operasjoner med tastaturet.

Men TAB-tasten som normalt er praktisk å bruke til navigasjon er i programmeringsmiljøet bundet til auto-fullføring av kommandoer slik presedensen tilsier for denne type miljøer/applikasjoner.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdsdelen av nettstedet oppfyller dette kravet.

Analysedelen av nettstedet er et interaktivt programmeringsmiljø hvor det er mulig å utføre en god del operasjoner med tastaturet.

Men TAB-tasten som normalt er praktisk å bruke til navigasjon er i programmeringsmiljøet bundet til auto-fullføring av kommandoer slik presedensen tilsier for denne type miljøer/applikasjoner.

Piltast opp og ned er i kommandolinjemodus bundet til å bla i kommandohistorikk slik brukerne forventer av kommandolinjer.

Innhold som bryter kravet

Innholdsdelen av nettstedet oppfyller kravet.

Analysedelen av nettstedet er et interaktivt programmeringsmiljø hvor brukeren selv bygger opp programmer i form av sekvenser av kommandoer. Fordi bruker selv utvikler strukturen, er det ikke mulig å forutsi hvilke blokker som oppstår eller hvilke bruker skulle ønske å hoppe over.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Innholdsdelen av nettstedet oppfyller kravet.

Analysedelen av nettstedet er et interaktivt programmeringsmiljø hvor brukeren selv skriver sekvenser av kommandoer.

Kommandospråket bruker engelske enkeltord, mens databeskrivelser er på norsk, og brukeren selv kan gi variabler navn på selvvalgt språk.

Det er dermed ikke entydig hvilket språk analysedelen av nettstedet har.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Analyseverktøyet i microdata.no er et interaktivt programmeringsmiljø som skal tilfredsstille mange krav til funksjonalitet, ergonomi, dataanonymitet, tilgjengelighet, m.m.

Vi er interessert i tilbakemeldinger fra brukere som kan hjelpe oss å styrke verktøyets tilgjengelighet og som samtidig ivaretar de andre kravene godt.

Ta derfor gjerne kontakt med oss om du støter på tilgjengelighetsutfordringer i analyseverktøyet.