Tilgjengelighetserklæring for sorfold.kommune.no

 • sorfold.kommune.no
 • SØRFOLD KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 417 750
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØRFOLD KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sorfold.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Ingen dataceller er tilordnet til tabelloverskriften, og det er feil tilknyttet tjenestebeskrivelser. Feilen er rapportert til leverandør, som utbedrer feil.

Beholderelement er tomt, og det er feil tilknyttet kalenderutlisting. Feilen er rapportert til leverandør, som utbedrer feil.

Vi har også funnet sporadiske tilfeller av tabeller som er fromatert feil. Disse må vi utbedre i hvert enkelt tilfelle i artikkeleditor.

Vi har også en del tilfeller av tomme overskrifter. Dette gjelder gamle artikler i import fra gammel løsning. 

Med total oppgradering av nettsiden vil dette bli utbedret.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tilknyttet ledetekst for brukeren på skjema som vi har prodsert selv. Dette kan gjøre det vanskelig for brukerne å fylle ut skjemaene på riktig måte.

Tilgjengelige alternativ

For en del tjenester har vi elektroniske skjema.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten tilfredsstiller ikke minimumskravene. Feil tilknyttet dynamiske avsnitt i artikler. Feilen er rapportert til leverandør, som utbedrer feil.  Det er også generelle feil knyttet til formatering av tekst inn i artikler. Dette er hovedsakelig knyttet til import av eldre artikler som inneholder uønsket formatering av tekst.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. Feilen er knyttet til google maps, og er innrapportert til leverandør som utbedrer feil.

Innhold som bryter kravet

Vi har en del tilfeller av dokumenter som er innscannet papir. Dette fremkommer som bilde og bruker kan ikke forstørre skriften. Dette er uheldig for svaksynte. Vi har også noen tilfeller med bruk av utklippsverktøy for å sette inn tekst, dette vises også som bilde av tekst.

 

 

 

Tilgjengelige alternativ

Ved bruk av plakater med både tekst og bilde satt inn i artikler eller brukt som ingressbilde fremkommer plakatens tekstlige informasjon også som ren tekst i artikkelen.

Innhold som bryter kravet

Samme feil som beskrevet i punkt 1.4.4, teksten blir avkuttet når den endrer størrelse.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dette er oppfylt for våre elektroniske skjema samt skjema i HTML, men ikke for skjema i PDF.

Innhold som bryter kravet

Ledetekst og instruksjoner er ikke tilgjengelig i alle skjema.

Innhold som bryter kravet

Dette er samme feil som forrige punkt: Brukeren får ikke forslag til hvordan feilen kan rette på alle typer skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

ElementID er ikke ujnik. Det er feil i nettstedskart, samt feil tilknyttet tableheadere i kalenderutlisting. Det er også feil tilknyttet bildekarusellen på forsiden. Nettsiden skal oppgraderes, og alt dette vil bli rettet opp av leverandør når vi får ny hjemmeside.

Innhold som bryter kravet

Her er det feil tilknyttet kalendermodul (arrangementsoversikt med tittel Hva skjer). Felt for kategorivelger mangler etikett. Denne form for kalender er utdatert og vil bli erstattet av ny og universelt utformet  løsning når vi får ny nettside.

Vi har også registrert feil når vi bygger inn iframe i artikkel: Digital bøsse i forbindelse med TV-aksjonen, videosnutt med aktivitet etc. Feilen her er at innebygd ramme mangler tekstalternativ. Dette er noe som innholdsprodusent må passe på, og det vil bli fulgt opp.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Sørfold kommune jobber med helt ny nettside, som skal publiseres 1. mars 2024.
Det er derfor ikke gjort noen endringer i tilgjengelighetserklæring for nåværende nettsted, da vi vil produsere en helt ny erklæring basert på den nye nettsiden.

Det er bestilt ekstern hjelp fra nettsideleverandør, for å få laget ny tilgjengelighetserklæring til den nye nettsiden, noe som vil bli gjort i løpet av mars 2024.