Tilgjengelighetserklæring for Matlystfestivalen.no

 • Matlystfestivalen.no
 • RINGSAKER KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 950 582

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RINGSAKER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Matlystfestivalen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikonene som lenker videre til Facebook og Instagram mangler alternativ tekst. Dette er noe som vår leverandør vil løse. Inntil da vil ikke brukere som benytter seg av skjermlesere få dette innholdet beskrevet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bruk av bakgrunnsfarge i tabell gir for dårlig kontrast i forhold til tekst. Dette skyldes bruk av Matlystfestivalens profilfarger, og må endres av utvikler i malen. Dårlig kontrast kan gi dårlig lesbarhet for brukeren. 

Tekst på sidelogobilde gir dårlig lesbarhet på forsiden av nettsiden. Dette må løses ved endre designet på forsiden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Facebook- og Instagram-ikoner mangler tekstalternativ. 

Gjennomgående bruk av av "les mer" på en nyhetsarkivside gir mange lenker med samme tekst. Dette kan gjøre det vanskelig å orientere seg på siden for brukere av skjermlesere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette punktet må sjekkes manuelt av vår leverandør. Det er foreløpig ikke gjort, derfor kjenner vi ikke til om alt innhold tilfredsstiller dette kravet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

To elementer på alle sider har samme ID-verdi. For de som bruker skjermlesere kan det være vanskelig å se hvordan ulike sideelementer passer sammen. 

Ved opplisting av artikler brukes "Les mer" gjennomgående for å lenke videre til hele artikkelteksten. Dette gir flere lenker med samme navn på siden, og må endres på av vår leverandør.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ikoner for Facebook, Instagram og "hamburgermeny" gir gjennomgående feil på lenke eller knapp uten tekstalternativ. 

Lenker representert av bilder eller ikoner kan være problematiske for besøkende som er blinde eller som har nedsatt syn. 

Knapper skal alltid ha en ledetekst. Hvis en ledetekst ikke er gitt, kan menyen være ubrukelig for de som bruker hjelpeteknologi fordi man ikke får noen beskrivelse av hva knappen gjør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .