Tilgjengelighetserklæring for kompetansebroen.no

 • kompetansebroen.no
 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 983 971 636
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kompetansebroen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er bakover i tid publiser mange bilder som per 01.februar mangler alt-tekst. Vi etterstreber å legge det inn på alle publiserte bilder, også bakover i tid. 
Og har fokus på at alle bilder f.o.m 01.februar 2023 skal ha alt-tekst.  

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har videoer fra andre aktører på våre sider hvor innholdet og tale ikke er beskrevet eller forklart via tekst. Dette gjelder da videoer som er lagt inn med embed-kode fra tredjepartsplattformer som f.eks. Vimeo og YouTube. Alle filmer vi selv har produsert oppfyller kravet om teksting. 

Vi produserer selv podkastepisoder som er lenket opp via embed-kode fra Simplecast. Disse vil vi etterstrebe å få et transkribert tekstalternativ på plass for alle fremtidige podkastepisoder, samt at vi vil gå bakover i tid og få på plass tekstalternativ for de mest brukte podkastepisodene fra tidligere sesonger. 

Innhold som bryter kravet

Det er per nå noen elementer som blir rettet opp i fortløpende. 

Nettsiden vår er også nå midt i en designomlegging, hvor alt av krav blir tatt hånd om. Dette er på plass om noen måneder. 

Innhold som bryter kravet

Lav kontrast mellom rød og hvit. 

Kompetansebroen er per nå i en designomleggingsprosess, hvor dette vil bli tatt hånd om. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Datovelger på skjemaer er vanskelig å bruke med kun tastatur. Dette fordi datovelger legger seg over og da skjuler input-feltet i noen nettlesere. 

Innhold som bryter kravet

Det kommer opp en feilmelding ved påmelding på arrangementer som ikke er oppe mer enn noen sekunder. 

Dette jobbes det med å fikse. 

Innhold som bryter kravet

Per nå kan man ikke hoppe mellom podkastepisoder på en av sidene våre. 

Ser på muligheten med å bytte ut iframe embed med lenke til episodens side. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er et pågående arbeid med å gå gjennom alle sidene våre for å gjøre lenketekster mer forklarende. 

Dette gjelder også på gamle arrangementer som ikke lenger er tilgjengelige fra Kompetansebroen sin side, men som er det via organisk søk. 

Innhold som bryter kravet

Det er funnet labels som ikke er knyttet til noe skjema. 

Dette blir sett på, og vil bli løst. 

Innhold som bryter kravet

Checkbokser i skjema mangler synlig kant i fokus. 

Dropwon meny blir markert feil i hovedmenyen. 

Dette vil bli fikset ved designomlegging. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På skjema for nyhetsbrev er ikke form label korrekt assosiert med form control. 

Dette vil bli fikset. 

Innhold som bryter kravet

Ved feil utfylling på skjema må brukeren navigere til skjema på nytt. Feilmeldingen slik den er per i dag er ikke beskrivende nok og veileder ikke brukeren til hvordan fylle ut korrekt. 

Feilmeldingen er også på engelsk. 

Jobber med løsninger for hvordan vi kan overstyre feilmeldingene, og lage våre egne. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Div har li-elementer som direct child. 

Jobber med å finne løsning på utfordringen. 

Innhold som bryter kravet

Noen skjemaer vi har per i dag har ikke en bekreftende beskjed når det er sendt. 

Jobber med å få løst denne utfordringen. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetansebroen er per dags dato i en designomlegging av nettsiden. I denne omleggingen vil alle UU-krav bli tatt hensyn til.

Prioriteringer fremover vil også innebære transkribering av lydfiler, alternativ tekst på bilder og riktige lenketekster.