Tilgjengelighetserklæring for Kristiansund bibliotek : Søk

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KRISTIANSUND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Kristiansund bibliotek : Søk slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke overskrifter og underoverskrifter som identifiseres i koden, med unntak av navnet til nettstedet. Det gjør at brukere som er avhengige av overskrifter for navigasjon vil ha mangelfull mulighet til å navigere nettsiden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden tilpasser seg ikke ved endring av visningsrettning. Dette gjør siden vanskelig å bruke med forskjellige formater. 

Tilgjengelige alternativ

Nettsiden har en egen tjeneste som er tilpasset mobil og kan nås gjennom en lenke på forrsiden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden er kodet slik at formål med inndata i skjema-felt ikke er identifisert i koden. Det gjør at brukere som er avhengig av program-festet identifikasjon av formål vil ha vansker med å bruke siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden tilpasser seg ikke endret skriftsstørrelse eller zooming, som gjør at brukere som har behov for forstørret innhold kan gå glipp av innhold eller ha vansker med å bruke tjenesten. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden tilpasser seg ikke endret skriftsstørrelse eller zooming, som gjør at brukere som har behov for forstørret innhold kan gå glipp av innhold eller ha vansker med å bruke tjenesten. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Siden har ikke mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet. Det vanskeliggjør navigasjon for brukerne, og kan gjøre det vanskelig å finne hovedinnholdet på siden. 

Innhold som bryter kravet

Tre av sidene på nettsiden har samme sidetittel, som kan gjøre det vanskelig for brukeren å vite om de er på rett side eller ikke. For eksempel så er Avansert søk fortsatt merket med Søk. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke språk identifisert i koden, som gjør at skjermlesere og andre programbaserte løsninger for brukere ikke får vite hvilket språk nettsiden bruker, og dermed kan nettsiden bli uforståelig for brukeren. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke språk identifisert i koden, som gjør at skjermlesere og andre programbaserte løsninger for brukere ikke får vite hvilket språk nettsiden bruker, og dermed kan nettsiden bli uforståelig for brukeren.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden identifiserer feil på inndata i skjema, men kommer ikke med løsningsforslag for alle felt. Dermen kan det være vanskelig for brukeren å vite hva de må rette for å kunne bruke skjemaet. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har ikke landmarks, som gjør navigasjon gjennom programmer som ser på landmarks vanskelig eller umulig, slik at brukeren får problemer med å navigere siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil på sidene er meldt inn til leverandør og innholdsansvarlig blir informert om innholdsfeil som må rettes.

Dagens nettside er utdatert, og vi har startet en anbudsprosess for å erstatte den med en ny løsning, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Leverandør har varslet at de ikke viderefører dagens løsning, som fases ut, og vil ikke foreta annet en kritisk feilløsning.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med universell utforming på IKTOrkide sine sider her:
https://www.iktorkide.no/uu/hvordan-vi-jobber-med-universell-utforming/

Leverandør av siden har uttalt følgende om nettsiden:
Mikromarc Websøk er en gammel løsning som ikke videreutvikles av vår systemleverandør og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løsningen vil bli erstattet i nær fremtid. Å skulle endre på denne løsningen nå vil være uforholdsmessig kosbart.