Tilgjengelighetserklæring for halden.kommune.no med underdomener

 • halden.kommune.no med underdomener
 • HALDEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 159 092
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HALDEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på halden.kommune.no med underdomener slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har  mange gamle opptak fra tidligere politiske møter lagret  i KommuneTV som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. 

Vi jobber med å se på mulige løsninger for teksting av disse møtene. 

På kommunens YouTube-kanal har vi noen filmer som ikke er tekstet.

Vi jobber kontinuerlig med å tekste alle filmene. På kommunens nettside publiserer vi kun filmer som er tekstet.

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Tidligere politiske møter er ikke tekstet. 

Vi jobber kontinuerlig med å tekste alle filmene. På kommunens nettside publiserer vi kun filmer som er tekstet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen få filmer som har stor verdi for seende, og vi jobber med å synstolke dem for ikke-seende.

Tilgjengelige alternativ

På nettsidene finnes tekst som kort beskriver innholdet i filmene.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte eldre dokumenter som inneholder grafer og elementer som kun benytter farge for å beskrive innhold.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har tekniske problemer med å oppfylle kravet om riktig språk på engelske transportsider. Andre typer sider er ok.

Innhold som bryter kravet

Når et digitalt skjema er sendt inn til kommunen, kan man ikke angre. Er skjema under produksjon kan man endre helt fram til innsending.

Tilgjengelige alternativ

Dersom informasjon som er sendt inn er feil og man ønsker å endre innhold, må man sende inn en e-post til kommunen og gi beskjed om det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Les om vårt arbeid med universell utforming av ikt på kommunens nettside på siden: https://www.halden.kommune.no/tilgjengelighetserklaring/