Tilgjengelighetserklæring for halden.kommune.no med underdomener

 • halden.kommune.no med underdomener
 • HALDEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 159 092

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HALDEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på halden.kommune.no med underdomener slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har  mange gamle opptak fra tidligere politiske møter lagret  i KommuneTV som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. 

Vi jobber med å se på mulige løsninger for teksting av disse møtene. 

På kommunens YouTube-kanal har vi mange filmer som ikke er tekstet.

 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har publisert enkelte videoer som er hentet fra andre nettsider. Det er vanskelig/umulig å få tekstet disse.

Tidligere politiske møter er ikke tekstet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har enkelte eldre dokumenter som inneholder grafer og elementer som kun benytter farge for å beskrive innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det kan være enkelte sider som har dette, men vi rydder nå systematisk for å fjerne de stedene der det finnes.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Hopp til innhold fører kun tilbake til hovedsiden. Feilen er medt inn til leverandør.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har tekniske problemer med å oppfylle kravet om riktig språk på engelske transportsider. Andre typer sider er ok.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Når et digitalt skjema er sendt inn til kommunen, kan man ikke angre. Er skjema under produksjon kan man endre helt fram til innsending.

Tilgjengelige alternativ

Dersom informasjon som er sendt inn er feil og man ønsker å endre innhold, må man sende inn en e-post til kommunen og gi beskjed om det.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Halden kommune går nå systematisk gjennom de kommunale nettsidene. Vi har erfart at flere av nettsidene ikke oppfyller krav til universell utforming. Det er derfor besluttet å utarbeide en rekke nye nettsider som oppfyller krav.

De nye nettsiden blir lagt som underdomener til www.halden.kommune.no og utarbeidet i samme publiseringsløsning.

Vi jobber også med å bytte ut forskjellige maler som ikke oppfyller krav.

Den store utfordringen er alle dokumenter som ikke oppfyller krav. Å gjøre tilpasninger i disse er en stor jobb.

Ellers er det planlagt opplæring for saksbehandlere som utarbeider dokumenter som publiseres i digitale kanaler.

Les merom vårt arbeid med universell utforming av ikt på kommunens nettside på siden: https://www.halden.kommune.no/tilgjengelighetserklaring/