Tilgjengelighetserklæring for Ludvig Holbergs Skrifter

 • Ludvig Holbergs Skrifter
 • UNIVERSITETET I BERGEN, organisasjonsnummer 874 789 542
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I BERGEN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Ludvig Holbergs Skrifter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det vises faksimilier av trykte utgaver.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er transkribert og vises parallelt.

Innhold som bryter kravet

Det er manglende bruk av landemerker. Det er også manglende struktur i selve tekstutgavene. Det finnes layout tabeller, og det er også bruk av tabeller som skulle vært lister.

Innhold som bryter kravet

Det er brukt layout-tabeller i en del tilfeller.

Innhold som bryter kravet

Bruksanvisningen (http://holbergsskrifter.no/holberg-public/view?docId=adm/userHelp.xml)  inneholder referanser som ikke er mulig å forstå for blinde, slik som "Den øverste bjelke", "rett over teksten", Det vises videre til venstre, midten og til høyre, uten å gi alternativer eller navn på disse delene. 

Innhold som bryter kravet

Visningen av selve tekstene fungerer ikke på en mobiltelefon, designet er ikke responsivt.

Innhold som bryter kravet

I avansert søk mangler det merkelapp for fra-år og til-år. I enkelt søk kommer merkelappen på engelsk selv om man velger norsk for siden.

Innhold som bryter kravet

Det er en del lenker som bare er markert med blått, skulle hatt understrekning i tillegg.

Innhold som bryter kravet

Tekstvisningen er ikke dynamisk.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Virker dårlig med Safari, men ok med Chrome på Mac. Windows er ennå ikke testet.

Innhold som bryter kravet

Det mangler koding av blokker i svært mange tilfeller.

Innhold som bryter kravet

Mange sider heter det samme, "Holberg TXF", f.eks. landingsiden, om-siden og brukerveiledning.

Innhold som bryter kravet

Særlig i bruksanvisningen er det flere lenker av typen "her" og "der", hvor det mangler direkte angivelse av formålet med lenken.

Innhold som bryter kravet

En alvorlig feil er at i selve tekstene i Holbergs verk ikke er kodet med struktur, slik som for eksempel overskrifter. Disse tekstene vil ikke ha god nok struktur for en en skjermleser som brukes av blinde.

Hierakiet av overskrifter er feil noen steder, typisk mangler overskriftsnivå 1.

 

Innhold som bryter kravet

Input-feltet for "søk i denne teksten" heter noe helt annet enn det man kan se.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Språket er ikke angitt på landingsiden. Ren feil.

Innhold som bryter kravet

Språkkoder mangler flere steder, f.eks. i selve tekstene etter Holberg. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det forekommer feil verdier til attributter, og noen attributter som er påkrevd mangler helt . 

Innhold som bryter kravet

Det er først og fremt i Holbergs tekster dette blir feil. Tekststrukturen er kodet på en avvikende måte som gjør at denne blir skjult for f.eks. skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen jobber systematisk med å klarlegge status for universell utforming av IKT, og retter feil og mangler innfor de rammene vi har.

Når det gjelder 'Ludvig Holbergs skrifter' er det en utgave som kom på nettet tilbake i 2015. Det kommer årlige oppdateringer, da først og frem av innholdet. Det vil kreve en omfattende bearbeiding å rette opp alle feilene og manglene i 'Ludvig Holbergs Skrifter' for å få en tilfredsstillende status med hensyn til universell utforming. Det vil ikke være en prioritert oppgave på kort sikt.