Tilgjengelighetserklæring for steinkjer.folkebibl.no

 • steinkjer.folkebibl.no
 • STEINKJER KOMMUNE, organisasjonsnummer 840 029 212
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STEINKJER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på steinkjer.folkebibl.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilde mangler et tekstalternativ. Alle ikke-dekorative bilder må ha et tekstalternativ (også kalt «alt-tekst»). Vi har ikke per dags dato lagt tekst på alle bilder og vil ta en gjennomgang av bilder mtp relevans/aktualitet og vurdere sletting av utdatert innhold. Alle nye publiserte bilder vil ha tekst på nettsiden heretter. 

Tilgjengelige alternativ

Det står noe tekst under bildet. 

Innhold som bryter kravet

Tomme overskrifter. Det ligger overskriftsbeholdere (h1, h2, h3) som er tomme. Disse skal fjernes. Årsaken skyldes antagelig at CMS-redaktører har brukt overskrift-stil på mellomrom mellom teksten. Vi jobber med å rette opp feilen. Det er også brudd pga noen tomme beholderelementer. Dette skal rettes opp av vår leveandør Custom Publish. 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke lett å se lenkene. Dårlig kontrast. Nettsideleverandør CP skal fikse problemet. 

Innhold som bryter kravet

Fargekontrasten oppfyller ikke minimumskravene til fargekontrast. Vår nettsideleverandør Custom Publish skal utbedre feilen så snart som mulig. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenke mangler et tekstalternativ. Noen av lenkene ligger i header og andre i artikkelen. Der feilen ligger i headeren skal nettsideleverandør utbedre dette. Andre feil ligger i artikkelen. Vi skal ta en gjennomgang av gamle artikler og rette opp der innholdet fortsatt er relevant og vurdere sletting av utdatert innhold. Alle nye artikler heretter vil ha innhold som oppfyller kravet.  

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element ID er ikke unike, det gjelder oppbygging av menystruktur. Vår nettleverandør CP vil fikse dette snarest mulig. 

Innhold som bryter kravet

Innebygd ramme mangler tekstalternativ. Synshemmede vil ha vansker med å forstå informasjon i bilderammen. En forklarende tittel skal legges til. Vi skal gå gjennom bildene på nettsiden og endre der innholdet fortsatt er relevant og vurdere sletting av utdatert innhold. Nye bilder heretter vil oppfylle kravet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Virksomheten har satt i gang et arbeid med en gjennomgang av nettsiden for å fjerne gammelt og utdatert innhold og "døde" lenker. Innhold skal også gjennomgås og oppdateres mtp klart språk og for å sikre at publikum enklest mulig finner fram. Samtlige 7 brudd skal utbedres i løpet av kort tid.

Universell utforming er forankret i toppledelsen i kommunen.

Våre nettredaktører har gjennomført kurs i publisering for å sikre at de har best praksis i hvordan de lager innhold til nettsidene.

Vår leverandør Custom Publish har en utviklingsplan som skal lukke utfordringene med koding av elementene i CMS'et.