Tilgjengelighetserklæring for arkivverket.no

 • arkivverket.no
 • ARKIVVERKET, organisasjonsnummer 961 181 399
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 29 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARKIVVERKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arkivverket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alt-tekst mangler på mange av bildene.

Og det er ikke alltid alt-tekst gir mening.

Noen diagram er bilder.

Ikon på førstside er ikke synlig for skjermleserbrukere.

Visningsknapper mangler beskrivelse.

Dette betyr at skjermlesere ikke får den opplevelsen som er beskrevet i WCAG.

Innhold som bryter kravet

Vi har flere webinarer som ikke er tekstet.

Dette betyr at skjermlesere ikke får den opplevelsen som er beskrevet i WCAG.

 

 

Innhold som bryter kravet

På noen av sidene er flere overskrifter kodet med h1-elementet og mange av titlene på forsiden skal være h2-overskrifter. Det finnes også steder hvor tekster som fungerer som overskrifter ikke er kodet som det.

Menyknappen mangler aria-expanded. Grupperte områder mangler fieldset og legend.

Knapp for å sende inn bør venstrestilles. Skjemafelt ligge under hverandre, og ikke ved siden av hverandre.

 

 

Innhold som bryter kravet

Kravet oppfylles i stor grad, men det brukes "usynlige"  tabeller for å få kolonne-layout noen steder, og da mangler informasjon om hvilken rekkefølge innholdet må leses i for å gi mening.

Innhold som bryter kravet

Fargekontrast ikke god nok for alle våre skjema. All info er gitt som tekst, ikke bilder. Vi bruker ikke løpende tekst for å gi viktig info om utfylling.

Innhold som bryter kravet

Autocomplete er ikke aktivert og skjemaløsning har ikke autofylling.  

Innhold som bryter kravet

Det brukes bare farge til å skille ut hva som er lenker, ikke noe tillegg eller alternativ.

Innhold som bryter kravet

Tekst mot bakgrunn har i dag kontrastkrav på 4.5:1. Den grå fargen som brukes i noen av kortene er litt for svak mot den hvite bakgrunnen, og er i dag på 4.4:1. Vi har bilder med tekst som ikke er tekstet.

 

Innhold som bryter kravet

Vi har bilder av tekst der innholdet ikke er beskrevet som tekst.. 

Innhold som bryter kravet

Det fungerer på alt bortsett fra veilederene som ikke er helt responsiv.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke gode nok kontraster på diagrammer, hverken mot bakgrunn eller mot de nærliggende fargene.

Dette betyr at skjermlesere ikke får den opplevelsen som er beskrevet i WCAG.

Det er ikke gjort noe med fordi det jobbes med anskaffelse av ny plattform for arkivverket.no. Den skal bygges for å innfri kravene til UU.

Innhold som bryter kravet

Vi har har ikke mulighet til å endre tekstavstand og linjeavstand i plattformen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tastatur fungerer for det meste, men har noe problemer på veiledere. Det går blant annet ikke å navigere til ordforklaringsbokser med tastaturet. 

Innhold som bryter kravet

Vi må tabbe igjennom menyen for å nå nå hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Søkeknappen kommer før søkefeltet. 

Innhold som bryter kravet

Lenker mangler understreking i tillegg til farge, Alternativ tekst mangler.

Innhold som bryter kravet

Mangler korrekt koding på store deler av nettsidene. Veiledere ser ut til å være korrekt.

Dette betyr at skjermlesere ikke får den opplevelsen som er beskrevet i WCAG.

Det er ikke gjort noe med fordi det jobbes med anskaffelse av ny plattform for arkivverket.no. Den skal bygges for å innfri kravene til UU.

Innhold som bryter kravet

Har problemer med fokusmarkeringer i noen nettlesere.

Dette betyr at skjermlesere ikke får den opplevelsen som er beskrevet i WCAG.

Det er ikke gjort noe med fordi det jobbes med anskaffelse av ny plattform for arkivverket.no. Den skal bygges for å innfri kravene til UU.

Innhold som bryter kravet

Slipphandling medfører reversering. 

Innhold som bryter kravet

Ledetekst i skjema er ikke kodet korrekt.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kodes med NO på alle norske sider og EN på de engelske. Samiske sider er kodet med NO.

Innhold som bryter kravet

Alt fungerer bortsett fra snarvei til hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Navigering fungerere på de "vanlige sidene" men skjemaene ser ikke ut til å dekke kravene. Navigeringstaster i nettleser fungerer ikke optimalt på skjemaer, men vi vet ikke om det er et krav så lenge vi har egne navigeringsknapper i selve skjemaet: "Neste", "Forrige" og "Send" 

Innhold som bryter kravet

Det er ikke gitt beskjed om hvilke felter som er obligatorisk i starten av skjema. Feilkoder kommer ikke på korrekt sted og har ikke nok beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Feilkoder kommer ikke på korrekt sted og har ikke nok beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Obligatoriske felter ikke gitt beskjed om i starten av skjema.  Feilkoder kommer ikke på korrekt sted og har ikke nok beskrivelse.. Obligatoriske felter er markert med stjerne. Valgfrie felter er markert med teksten "(Valgfri)".

Innhold som bryter kravet

Automatisk signering avtalepartner til Digitalarkivet. Ledetekst feil. Refererer til år 2020. Sendeprosess kan ikke reverseres.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Sidene validerer ikke hverken på HTML eller CSS

Innhold som bryter kravet

Menyknappen mangler aria-expanded. Denne forteller brukere som benytter seg av hjelpemidler at det er et utfellbart område, og om det er åpnet eller lukket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med anskaffelse av ny plattform for arkivverket.no blant annet for å innfri kravene til UU.
Vi jobber også med ny grafisk profil for å møte kravene på ny plattform. Derfor har vi ikke gjort endringer på dagens plattform siden det blir en del av en større oppgradering.