Tilgjengelighetserklæring for helse-nord.no

 • helse-nord.no
 • HELSE NORD RHF, organisasjonsnummer 883 658 752
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HELSE NORD RHF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på helse-nord.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eldre dokumenter som er scannet som bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Referat og styredokument som er scannet som bilder.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.

 

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.

 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder vises det til utenlandske publikasjoner. Dette er lite i omfang, og vil bli løst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.

Innhold som bryter kravet

I den nye publiseringsløsningen er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i 2024.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har gikk over i en ny publiseringsløsning i 2023, og alt er ikke på plass ennå.
Gjennom FNSP satser vi på at kodeendringer vil løse en del. Utfordringen er at vi har mange innholdsleverandører med lite kunnskap om universell utforming. Særlig pdf-dokumenter er en utfordring.

Løsninger:
Opplæring av viktige innholdsleverandører
Konvertering av pdf til html.
Utforming av maler som klinikere kan bruke