Tilgjengelighetserklæring for kystverket.no

 • kystverket.no
 • KYSTVERKET, organisasjonsnummer 874 783 242
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
KYSTVERKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kystverket.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Bilder på mange artikler på nettsiden mangler alternativ tekst, og vi har ikke ressurser til å oppdatere alle disse. Fra og med 1. februar 2023 publiserer vi alternativ tekst på alle publiserte bilder på nettsiden, i tillegg til at vi gjør det samme på eldre artikler/bilder som har høye besøkstall. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Hovedregel er at videoer skal tekstes, men enkelte eldre videoer er likevel ikke det. Vi tekster innhold som presenteres som video med lyd fom. februar 2023 når videoen er fem minutter lang, eller under fem minutter. I tilfeller der videoen er lengre enn fem minutter lages det et tekstalternativ (f.eks faktablokk) som er visuelt plassert nær videoklippet, eller er mulig å nå via en mekanisme (knapp, lenke eller lignende), til brukere som trenger den informasjonen. 

Videoer/videopodkaster/lydpodkaster som er publisert før februar 2023 kan ikke tekstes pga. for få ressurser. 

 

 

 

Tilgjengelige alternativ

Innholdet i podkastene er også presentert i artikler på nettsiden. Det samme gjelder mange av videoene. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Hovedregel er at videoer skal tekstes, men enkelte eldre videoer er likevel ikke det. Vi tekster innhold som presenteres som video med lyd fom. februar 2023 når videoen er fem minutter lang, eller under fem minutter. I tilfeller der videoen er lengre enn fem minutter lages det et tekstalternativ (f.eks faktablokk) som er visuelt plassert nær videoklippet, eller er mulig å nå via en mekanisme (knapp, lenke eller lignende), til brukere som trenger den informasjonen. 

Videoer/videopodkaster/lydpodkaster som er publisert før februar 2023 kan ikke tekstes pga. for få ressurser. 

 

Tilgjengelige alternativ

Innholdet i podkastene er også presentert i artikler på nettsiden. Det samme gjelder mange av videoene. 

Innhold som bryter kravet

Videoer som er publisert på nettstedet er ikke synstolket. Det innebærer at visuelt innhold i videoen ikke blir fortalt eller beskrevet for brukeren via lyd.  Dette vil vi ha fokus på i arbeidet med universell utforming. 

 

Tilgjengelige alternativ

Video som er publisert etter februar 2023 skal være tekstet, eller ha et tekstalternativ som beskriver innholdet. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har i 2023 korrigert linjeavstanden på alle nettsidene våre slik at den møter minimumskravet. I tillegg er linjeavstanden og leserekkefølgen i tabeller blitt korrigert i 2023. Men det kan fortsatt være enkelte artikler som ikke følger nivårekkefølgen på mellomtitler. Det vil kreve for mye ressurser å kontrollere alle publiserte artikler på nettstedet. Vi følger kravet fom. februar 2023.

Innhold som bryter kravet

Vi oppdaterer interne maler slik at de er i tråd med WCAG-krav. Vi oppfordrer alle ansatte til å ta i bruk de nye malene, og informerer om de internt. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke mulighet til å oppdatere gamle dokument, rapporter osv. som er publisert på nettsiden før februar 2023. Dette gjelder veldig mange dokument. Mye av innholdet er i tillegg lite i bruk. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Lenker skal formuleres tydelig, og med en god koblingstittel slik at det er intuitivt for brukeren hva hen får ved å klikke på lenken. Vi har ikke mulighet til å korrigere alle publiserte artikler på nettsiden, men vi kan skrive bedre lenketekster fom. februar 2023. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vi har ledetekst i skjema, men ikke alltid informasjon om hvilke felt som er obligatoriske å fylle ut. Ved feilmelding etter forsøkt innsendt skjema er fargekontrastene i ledetekstene for svake og møter ikke minstekravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Universell utforming ligger til grunn for design, utvikling og koding av nettstedet. Kravene som ikke oppfylles i tilgjengelighetserklæringen, blir opprettet som oppgaver i backloggen. Prioriteringen av disse blir vurdert opp mot andre utviklingsoppgaver.

Kystverket jobber målrettet for å gjøre nettsidene og dets innhold tilgjengelig for alle. Universell utforming er ett av fokusområdene i vårt arbeid med å utvikle og utbedre nettstedet.