Tilgjengelighetserklæring for Frode Forfangs blogg

 • Frode Forfangs blogg
 • UTLENDINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 974 760 746

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTLENDINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Frode Forfangs blogg slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildet av Frode Forfang mangler alt-tekst.

Denne feilen påvirker i liten grad muligheten til å lese innholdet på nettstedet.

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På forsiden av nettsteder finnes det en  H1-tagg gitt navnet meny, men det kan virke som det mangler innhold under denne overskriften.

To innholdselementer er gitt den samme IDen. Dette skyldes av det finnes to søkefelt på siden uten at det fremkommer at det er en god grunn til dette.

CSS benyttes ikke til å styre presentasjonen av en iframe på siden. Dette gjelder lenker til Frode Forfangs twitterprofil og liker-knappen.

Siden benytter seg at programmatiske landemerker, men landemerkene mangler beskrivelser. Landemerker bør ha attributtene "aria-label" eller "aria-labelledby" som beskriver hvert landemerke sin funksjon eller hensikt. Det er også to innholdselementer som ikke er tilknyttet et landemerke.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenker på nettstedet kan kun identifiseres via farge på tekst, og fargen på tekst skiller seg i liten grad fra øvrig løpende tekst.

Dette gjør det vanskelig for mange å identifisere lenker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fargekontraksten på en rekke tekstelementer er ikke stor nok til å tilfredsstille krav. Dette gjelder blandt annet emneord og publiseringsdato knyttet til blogginnlegg.

Dette vil gjøre det vanskelig for mange å lese disse tekstelementene uten hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildet av Frode Forfang inneholder en UDI logo for å knytte bloggen til UDI.

Tilgjengelige alternativ

Under bildet er det en tekst som knytter Frode Forfang til UDI slik at kontekst skal bli forståelig.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har fokusmarkering, men vi vurderer denne som for svak til at dette tilfredsstiller kravet. Hensikten med fokusmarkering er en tydelig markering av hvor tab-fokus er, og da bør man ikke måtte bruke hjelpemidler til å se fokusmarkeringen.

Denne feilen kan påvirke bruken av nettstedet negativt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes dupliserte element-IDer knyttet til de dupliserte søkefeltene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes enkelte innholdselementer eller funksoner som mangler en WAi-ARIA rollebeskrivelse. Rollebeskrivelsen skal forklare funksjonen til innholdselementet, slik at lesehjelpemidler kan beskrive dette for brukere som benytter disse hjelpemidlene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal:
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.