Tilgjengelighetserklæring for Naturindeks.no

 • Naturindeks.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Naturindeks.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ingen bilder som inneholder alternativ tekst annet enn logoene nederst på siden. Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det leses opp uforståelig tekst når skjermleser går forbi bilde av graf og kart.
Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt statisk farge og fargeendring ved sveving av musepeker over innholdet som eneste indikator for at dette er en lenke. Fargeendringen opprettholder ikke god nok kontrast. Dette gjelder også for toppmenyen.
Dette påvirker brukere som er svaksynte eller som er fargeblinde.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nedtrekksmenyer som brukes for å gjøre valg for informasjon som skal vises er ikke lenger synlig på et forståelig nivå, og overlapper annen tekst. Dette påvirkere brukere som er svaksynte.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder som inneholder tekst har ikke funksjon for å forstørre bildet for å kunne se innholdet bedre. Dette påvirker brukere som er svaksynte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har ikke mulighet for å hoppe til hovedinnhold. Dette påvirker brukere med behov for kompenserende teknologier eller som har nedsatt motorisk evne.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .