Tilgjengelighetserklæring for reacttoolkit.no

 • reacttoolkit.no
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, organisasjonsnummer 993 467 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på reacttoolkit.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Dette er et nettressurs for behandlere i psykisk helsevern og pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse. Innhold som ikke er universelt utformet er videoressurser som ikke er tekstet, fordi virksomheten ikke har hatt ressurser hittil til å tekste disse. 

Innhold som bryter kravet

Virksomheten har ikke hatt ressurser til å tekste video.

Innhold som bryter kravet

Enkelte farger benyttet i hovedmeny og tilhørende undersider/kapitler har for svak kontrast til bakgrunn (lys blå/grå).
Det kan oppleves som utfordrende å lese for svaksynte. Vi jobber aktivt med ny løsning som vil oppfylle krav om universell utforming.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobber Kommunikasjonsstab målrettet med å gjøre nettsidene våre og digitalt innhold tilgjengelig for alle. Det er startet en kurs- og informasjonsrekke internt, og alle enhetene inviteres tilå snakke om universell utforming av IKT. I høst opprettet OUS en ressursside på intranettet hvor de jevnlig legger ut veiledninger og opplæringsvideoer. I samme periode er dette temaet også løftet opp til toppnivå, og det ble diskutert i ledermøtet.

Tilgjengelighetsarbeidet er et stort arbeid, mye på grunn av vårt store antall internettpublisister. Nettpublisering er kun én av mange oppgaver publisistene har, og det følger ikke med ekstra tid eller kompetanseheving. Dette er også noe vi jobber med å løfte for at flere kan mestre nettarbeid, noe som i aller høyeste grad inkluderer universell utforming av IKT.

Vi har ikke selv mulighet til å rette opp i tekniske feil på nettstedet. Vi gir likevel tilbakemeldinger der vi kan og får oppdateringer om uu-arbeidet med jevne mellomrom.