Tilgjengelighetserklæring for sel.kommune.no

 • sel.kommune.no
 • SEL KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 617 671
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SEL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sel.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Sel kommune kan ikke på det nåværende tidspunkt garantere at vi ikke har lagt ut bilder som ikke har alternativ tekst på sidene våre. Dette jobber vi målbevisst med å få identifisert og rettet opp. Dette kan også gjelde filer av PDF-format som er publisert tilbake i tid.

Tilgjengelige alternativ

Tilgjengelige alternativ

Det er siden nettsidene ble etablert publisert svært mange Pdf-filer og artikler. Mange er blitt med fra tidligere løsninger. Vi fokuserer på å forankre tilgjengelighetsarbeidet i organisasjonen og løse dette på en tilftedsstillende måte framover.

Innhold som bryter kravet

Vi livestreamer våre kommunestyremøter gjennom Kommune-TV som er tilgjengelig gjennom nettsiden. Vi har ikke kapasitet elller ressurser på det nåværende tidspunkt til å spontantekste disse.

Tilgjengelige alternativ

 Vedtak og dokumenter vil være tilgjengelig gjennom vår innsynsløsning.

Innhold som bryter kravet

Vi livestreamer våre kommunestyremøter gjennom Kommune-TV som er tilgjengelig gjennom nettsiden. Vi har ikke kapasitet elller ressurser på det nåværende tidspunkt til å spontantekste disse.

Tilgjengelige alternativ

 Vedtak og dokumenter vil være tilgjengelig gjennom vår innsynsløsning.

Innhold som bryter kravet

Etter testing har vi funnet noen eksempler der kontrasten er for lav, nærmere bestemt 4,05:1 der minstekravet er 4,5:1.

Innhold som bryter kravet

Det er fortsatt tilfeller der bilder fungerer som informasjon og ikke bare illustrasjon (der alt-tekst er lagt inn). Dette jobbes det med å oppdatere eller fjerne når det gjelder eldre utdaterte artikler.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil gjennomgå krav og målsetninger med alle som er involvert i kommunikasjonsarbeidet i kommunen i første omgang. På sikt er det et må å befeste arbeidet med universell utforming i hele organisajonen.