Tilgjengelighetserklæring for giv.no

 • giv.no
 • GLÅMDAL INTERKOMMUNALE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER IKS, organisasjonsnummer 885 019 552

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
GLÅMDAL INTERKOMMUNALE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på giv.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi jobber nå for å oppfylle kravene


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber nå med å tilpasse nettsiden vår, giv.no, for å oppfylle kravene til universell utforming. Målet vårt er å sikre at nettsiden er tilgjengelig og brukervennlig for alle, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser eller tekniske begrensninger. Dette inkluderer blant annet å tilpasse farger og kontraster, legge til alternativ tekst for bilder, og sørge for at nettsiden kan navigeres med tastatur. Vi ønsker å sikre at alle besøkende kan få tilgang til den informasjonen de trenger på en enkel og effektiv måte. Vi beklager eventuelle ulemper dette arbeidet kan medføre, og takker for tålmodigheten deres mens vi jobber med å forbedre nettsiden vår.