Tilgjengelighetserklæring for Valdres lokalmedisinske senter

 • Valdres lokalmedisinske senter
 • NORD-AURDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 908
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORD-AURDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Valdres lokalmedisinske senter slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler alternativ tekst på bilder

Innhold som bryter kravet

Det er brukt ikoner sammen med tekst for å veilede brukeren på nettstedet, men ikonene er gjenbrukt og kan derfor forvirre mer enn veilede.

Innhold som bryter kravet

Linker er ikke merket på annen måte enn farge

Innhold som bryter kravet

For liten kontrast på flere elementer.

Innhold som bryter kravet

Siden krever sideskrolling for navigering

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Man kommer seg ikke tilbake til VLMS fra Ressurskartet

Innhold som bryter kravet

Bildekarusell har ikke stopp/pauseknapp

Innhold som bryter kravet

Ingen hurtigtast eller knapp for å hoppe til innholdet

Innhold som bryter kravet

Sider har ikke sidetitler

Innhold som bryter kravet

Ingen tilgjengelig tekst for linker

Innhold som bryter kravet

Ingen søkefelt eller nettstedkart el.l 

Innhold som bryter kravet

Ingen synlig fokusmarkering på hovednettstedet. Markeringer på Ressurskartet.

Innhold som bryter kravet

Knapper og linker har ikke tilgjengelig tekst. Skjermleser leser opp deler av koden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Ingen språkdeklarering på nettstedet

Innhold som bryter kravet

Ingen språkdeklarering på nettstedet

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger blir skjult av autofullfør-forslag for skjemafelt.

Innhold som bryter kravet

Fikk sendt skjema med ufullstendig utfylling

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Ressurskartet har aktive elementer med IDer som ikke er unike.

Innhold som bryter kravet

Ingen tilgjengelig tekst for linker. Ressurskartet har skjemafelter uten etiketter.

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder har er ikke markert med f.eks aria-live-attributt, og er dermed ikke tilgjengelig for skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Ny nettside skal stå klar innen 07. mars 2024. Denne siden skal være ihht WCAG-standarden.