Tilgjengelighetserklæring for nordlandssykehuset.no

 • nordlandssykehuset.no
 • NORDLANDSSYKEHUSET HF, organisasjonsnummer 983 974 910
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDLANDSSYKEHUSET HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nordlandssykehuset.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nordlandssykehuset produserer endel filmer som ligger på nettsiden. Disse er ikke tekstet, og har heller ikke tekstalternativ. Noen brukere vil derfor ha problemer med å få med seg innholdet.

Vi linker også ut til egne podkast-episoder på andre plattformer. Disse episodene har ikke tekstalternativ.

Nordlandssykehuset vil fremover øke kunnskapen blant sine bidragsytere på nordlandssykehuset.no til å publisere innhold i tråd med universell utforming.

Innhold som bryter kravet

Filmene som er laget internt på sykehuset er ikke tekstet og har ikke et tekstalternativ. Bruker som ikke kan høre lyd vil ikke få med seg innholdet.

Enkelte filmer som er knytt opp til behandlingstekster er ikke tekstet. Disse informasjonsfilmene kommer i stor grad fra eksterne leverandører og har ikke tekstalternativ. Innholdet på siden vil likevel kunne fanges opp av øvrig tekst som beskriver pasientinformasjonen for brukeren.

Filmer som blir produsert av Nordlandssykehuset vil fremover bli tekstet slik at innholdet blir tilgjengelig for alle.

Innhold som bryter kravet

Det vil være enkelte bilder og tabeller som ikke har alternativ tekst. Det fører til at noen brukere ikke forstår hva innholdet handler om. 

Ved overgang til nytt CMS i løpet av høsten 2023 vil det blant annet gjøres obligatorisk at alternativ tekst er utfylt før publisering.

Innhold som bryter kravet

Noe av innholdet på siden kan være presentert som bilde av tekst istedet for ren tekst. Det kan også være scannede dokumenter som er lagt inn som bilde. Disse har ikke et tekstalternativ og kan medføre at informasjonen ikke er tilgjengelig for noen brukere. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet vårt har bokmål som hovedspråk. Av ulike grunner kan det forekomme innhold på ulike språk som samisk, engelsk og nynorsk. Det betyr at det ikke er korrekt språkkode på enkelte sider, og at innholdet ikke vil bli presentert i samsvar med språkreglene til det aktuelle språket. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Publiseringsplattformen (Sharepoint 2019) har en kjent feil som beskrives slik:

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 

Feilen vil bli løst med ny publiseringsløsning høsten 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

nordlandssykehuset.no er en del av Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). FNSP er et samarbeid om felles plattform for nettsteder og felles pasientinformasjon for hele den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge.

Det vil si at design og funksjonalitet gjøres i fellesskap, organisert gjennom nasjonalt redaksjonsråd.

Kommunikasjonsavdelingen i Nordlandssykehuset vil jobbe aktivt fremover for å oppfylle kravene til universell utforming.

Høsten 2023 bytter vi publiseringsløsning (CMS) til Optimizely. Dette gir oss bedre vilkår til å jobbe med universell utforming.