Tilgjengelighetserklæring for Samehets.no

  • Samehets.no
  • SAMEDIGGI / SAMETINGET, organisasjonsnummer 974 760 347
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SAMEDIGGI / SAMETINGET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Samehets.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har bilder som kan mangle ALT-tekst. Vi har stor fokus på dette og jobber kontinuerlig med å forbedre prosedyrene for dette ved bildeopplastning. I hovedsak gjelder det per nå i hovedsak bilder av flagg i benyttet i språkvelgerløsning fra tredjepart, der flaggene hentes automatisk fra eksterne kilder utenfor samehets.no. Vi jobber med å løse dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelttilfeller der overskriftsstrukturen hopper over nivåer, fra H1 til H5 på dynamisk generert innhold. Vi jobber med å utbedre malene våre for å rette på dette.

Innhold som bryter kravet

Noen ganger tilfredsstilles ikke kontrastkravet. Nettsiden tilbyr imidlertid en funksjon og verktøy for universell utforming som lar bruker overstyre nettsiden med innstillinger for høy kontrast, negativ kontrast, og hvit eller sort bakgrunn.

Tilgjengelige alternativ

UU-verktøy finnes som lar bruker overstyre nettsidens design og tekst med høy eller negativ kontrast eller vise innholdet på sort eller hvit bakgrunn for økt kontrast.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

På enkelte saker finnes det bilder av tekst, for eksempel ved at det brukes eksisterende modeller og grafer fra eksterne kilder. I disse er det lagt inn ALT-tekst, men noe av informasjonen vil ikke være tilgjengelig for personer med skjermleser. Enkelte bilder av tekst kan forekomme, men det er rutine at man alltid skal legge inn ALT-tekst som kompenserende tiltak.

Tilgjengelige alternativ

Når bilder av tekst brukes, er det rutine å legge inn ALT-tekst som kompenserende tiltak.

Innhold som bryter kravet

Noen ganger tilfredsstilles ikke kontrastkravet. Nettsiden tilbyr imidlertid en funksjon og verktøy for universell utforming som lar bruker overstyre nettsiden med innstillinger for høy kontrast, negativ kontrast, og hvit eller sort bakgrunn.

Tilgjengelige alternativ

UU-verktøy finnes som lar bruker overstyre nettsidens design og tekst med høy eller negativ kontrast eller vise innholdet på sort eller hvit bakgrunn for økt kontrast.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På alle sider finnes både norsk, nordsamisk, lulesamisk og sør-samisk tekst i språkvelger. De tre samiske språkene er lagt inn med egne språkkoder.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet er tilgjengelig på norsk med norsk landskode.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har iframes som kan mangle beskrivelse av framen. Dette skyldes i hovedsak en feil i tredjeparts innebygd videoavspiller, som introduserer en 1x1 pixel iframe i forbindelse med avspillingen. Vi jobber med å finne en løsning på dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutiner og opplæring:
Vi har retningslinjer for nettpubliseringen som skal sikre at vi jobber korrekt og konsekvent har fokus på universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om universell utforming.

Testing:
Vi gjennomfører brukertesting av våre nettsider ved hjelp av manuell testing og automatiserte testverktøy. Verktøyet skanner gjennom sider og synliggjør feil og gir forslag til utbedringer.