Tilgjengelighetserklæring for flåttsenteret.no

 • flåttsenteret.no
 • SØRLANDET SYKEHUS HF, organisasjonsnummer 983 975 240

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØRLANDET SYKEHUS HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på flåttsenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har podcastepisoder (Flåtttpodden) som ikke er tekstet (kun lyd). Nettstedet inneholder også noen korte informasjonsvideoer som ikke er tekstet. 

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen i Flåttpodden og informasjonsvidoene finnes man også andre steder på nettsiden. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Brukeren kan ikke overstyre tekstavstand per dags dato. Vi jobber med å finne en løsning for dette. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Per dags dato er det ikke mulige å navigere og få tilgang til alt innhold på nettsiden ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Per dags dato er det ikke mulige å navigere og få tilgang til alt innhold på nettsiden ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Per dags dato er det ikke mulige å navigere og få tilgang til alt innhold på nettsiden ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Per dags dato er det ikke mulige å navigere og få tilgang til alt innhold på nettsiden ved hjelp av tastatur. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Per dags dato er det ikke mulige å navigere og få tilgang til alt innhold på nettsiden ved hjelp av tastatur. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Språk på nettsiden er ikke oppgitt i koden. Vi jobber for å løse dette. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har en engelsk informasjonsside i tillegg. Språk på den engelske siden er ikke oppgitt i koden. Vi jobber for å løse dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt