Tilgjengelighetserklæring for bodo.kommune.no

 • bodo.kommune.no
 • BODØ KOMMUNE, organisasjonsnummer 972 418 013
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BODØ KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på bodo.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettstedet og nettløsningen slik at innhold som legges ut er i henhold til krav og regler om universell utforming, slik at dette blir bedre og bedre for brukerne.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er svært mye av den bakenforliggende informasjonen som er eldre dokumenter av historisk betydning og som ikke holder dagens krav. 

Innhold som bryter kravet

Flere videoer som ligger på nettsiden vår har ikke tekst eller en alternativ presentasjon av innholdet. Vi jobber med å få tekstet videoer som ligger ute og vil etter hvert få dette på plass.

At video og lydfiler ikke er tekstet vil kunne medføre at besøkende av nettsiden ikke får med seg innholdet i videoer og lydfiler.

Tilgjengelige alternativ

Flere videoer har alternative løsninger for presentasjon av innhold - som for eksempel tilhørende tekster og artikler. 

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det ikke er videoer uten teksting. Dette kan eksempelvis være tidligere direktesendinger som ikke er direktetekstet eller andre direktesendinger som har blitt liggende mer enn 2 uker.

Dette kan får den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet i videoer og/eller lydfiler.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at det ikke er videoer uten teksting eller synstolkning. Dette kan eksempelvis være tidligere direktesendinger som ikke er direktetekstet eller andre direktesendinger som har blitt liggende mer enn 2 uker.

Dette kan få den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet i videoer og/eller lydfiler.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravet, men får hjelp av leverandør for å undersøke dette. Konsekvenser vil være at ikke alle brukere finner fram til rett eller ønsket innhold på nettsiden.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere at alt innhold fyller kravet, da det er flere som fyller innhold på nettsiden. Konsekvenser kan være at svaksynte eller blinde ikke finner fram til beskrevet innhold. 

Innhold som bryter kravet

Vi har skjema som ikke oppfyller kravet. Konsekvenser kan være at besøkende ikke får bistand av teknologien til å fylle ut skjemaet korrekt.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes lenker som mål og funksjon fremgår av lenketeksten. Vi vil jobbe videre for å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at det ikke finnes overskrifter og ledetekster som ikke er beskrivende. Vi vil jobbe videre for å utbedre dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes artikler på flere språk der språket har feil angivelse i koden. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at siden ikke har kodefeil. Vi avventer tilbakemelding fra leverandør.

Innhold som bryter kravet

Vi kan ikke garantere for at siden ikke har kodefeil. Vi avventer tilbakemelding fra leverandør.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .