Tilgjengelighetserklæring for ABC-portalen (deltakerside)

 • ABC-portalen (deltakerside)
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF, organisasjonsnummer 983 975 259

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SYKEHUSET I VESTFOLD HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ABC-portalen (deltakerside) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgående problem at alt-tekster mangler, eller at de har uforståelig innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

H2 er lagt inn i bilder i refleksjonsoppgaver på flere undersider. Brukere vi fremdeles finne stoffet relativt greit, det er mest til irritasjon for de som er avhengig av skjermlesere. 

Tilgjengelige alternativ

Innholdet ligger også som tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

For dårlig kontrast: Blå lenker-/navigasjonstekster og grønne H1/objekter. Kan gi problemer for brukere med dårlig (farge-)syn.
 

Innhold som bryter kravet i regelverket

For dårlig kontrast på grønne feilter som brukes på ikoner, utheving og navigasjonselementer. Kan gi problemer for brukere med dårlig (farge-)syn.

Innhold som bryter kravet i regelverket

H2 er lagt inn i bilder i refleksjonsoppgaver på flere undersider. Brukere vil fremdeles finne stoffet relativt greit, det er mest til irritasjon for de som er avhengig av skjermlesere. Innholdet ligger også som tekst. 

Flere hefter, bl.a. hefte 9, inneholder illustrasjoner/grafer som ikke er mulig å lese. Her vil brukere som er avhengig av skjermleser, eller er svaksynt, ikke ha mulighet til å få med seg innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi får ikke testet denne 100%. Mye fungerer, men noe ikke. Det kan skyldes at vi ikke er reell bruker, men innlogget som testbruker.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tab-funksjon gir tastaturfelle i form av en loop vi ikke kommer ut av. Se punkt 2.1.1.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Et stykke ned i strukturen er sidetitlene uforståelige.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte linker leder bruker til abc.aldringoghelse.no uten forvarsel, og uten å fortelle at det er et nytt domene. Det vil forvirre mange brukere ettersom både design og url er ganske like. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Felt for innlogging får ikke markering når vi taster feil, kun tekst et annet sted på siden. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .