Tilgjengelighetserklæring for Nasjonalmuseet.no (nettsted, nettbutikk og billettløsning)

 • Nasjonalmuseet.no (nettsted, nettbutikk og billettløsning)
 • STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST, organisasjonsnummer 985 686 092
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nasjonalmuseet.no (nettsted, nettbutikk og billettløsning) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Audiofiler i nettsted har transkribering nedenfor.
Enkelte podcasts tilbys imidlertid gjennom Spotify og Apple sin podcast-avspiller. Her finnes det ikke noe tekstlig alternativ. Et tekstlig alternativ med transkribering av podkaster ville ha økt søkemotoroptimaliseringen og tilgjengeligheten til podkastene.

Innhold som bryter kravet

Dette suksesskriteriet er underkjent da det er en rekke ting som må forbedres slik at alle brukere kan få tilgang til informasjon uavhengig av hjelpeteknologi eller funksjonsnedsettelse. Det er særlig kjøpsprosess som ikke oppfyller kravene.

Dette skyldes rammeverket. Det er igangsatt arbeid med forbedring av kjøpsprosessen.

Innhold som bryter kravet

Dynamisk innhold som dukker opp ved utvidelse av enkelte områder ivaretar ikke logisk rekkefølge.

I det dynamiske innholdet på billettbestillings-sidene er det er en stor mengde elementer en skjermleserbruker må igjennom for å fullføre et billettkjøp (da grunnet skjemafeltenes utforming).

Layouttabell brukes i betalingstrinnet i billett- og butikkjøp. Det som burde vært utformet som, og visuelt er utformet som radioknapper, er utformet i en tabell. Tabelldefinisjonen må fjernes da den kun introduserer problemer for brukere.

Dette skyldes rammeverket. Det er igangsatt arbeid med utbedring av billett- og butikkjøp.

Innhold som bryter kravet

Skjemafelter i betalingsprosessen mangler autocomplete.
Konsekvens: Kundens informasjon blir ikke utfylt automatisk.

Noen inputfelt er markert med feil type.
Konsekvens: Brukeren får ikke opp riktig tastatur ved utfylling.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Bruk av farge: Det er funnet brudd på lenker som kjøpsbetingelser lenken i checkboksen i kjøpsprosessen da disse ikke kommuniserer visuelt at elementet er interaktivt. Det er også identifisert lenker som har en visuell indikasjon som ikke innfrir kontrastkrav.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er identifisert enkelte brudd på kontraster i løsningen.

Det arbeides med utbedring av disse.

Innhold som bryter kravet

Generelt skalerer løsningen veldig bra. Det er avdekket et unntak fra dette. Forstørring av tekst alene virker ikke å være tatt hensyn til i skaleringen av løsningen. Flere elementer havner bak annet innhold og blir ikke tilgjengelig ved 200%-tekstforstørring.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Kriteriet er underkjent da det er identifisert repeterende brudd på kontrast for markering av interaktive elementer. Dette gjelder både markering av lenker som får en lys-grå underline markering og knapper som har rammer som ikke innfrir kontrastkrav.

Det arbeides med forbedring av kontrast på disse elementene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er identifisert tilfeller av interaktive elementer som ikke kan nås med tastatur. Mange hjelpemiddelverktøy som skjermlesere og modale-input verktøy vil i stor grad bli påvirket av feil som relaterer til tastaturbruk. Til eksempel er det ikke mulig å nå "Meny"-knappen på Nasjonalmuseet butikk. Dette fører i praksis til at tastaturbrukere som ønsker å navigere seg tilbake til Nasjonalmuseet må navigere helt ned til footer for å finne en lenke som leder brukeren tilbake til Nasjonalmuseet. 

Da et er interaktive elementer som ikke kan nås med tastatur brytes naturlig rekkefølge. Det er også identifisert tilfeller av duplikate lenker for produkter. Dette er utfordrende for tastatur- og skjermleserbrukere.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er identifisert tidsbegrensning ved kjøp av billetter. Denne tidsbegrensningen innfrir ikke krav om justerbar hastighet. Det er heller ikke identifisert dynamisk annonsering/informasjon om nedtellingen, noe som er problematisk når den semantisk presenteres etter alle elementene i footer. Skjermleserbrukere vil ikke få med seg at det er en tidsbegrensning, noe som er leit når skjemaet skal utfylles har såpass mange skjemafelter.

Tidsbegrensningens nedtelling er ikke annonsert med aria-live med intervaller.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi har på flere arrangementer begrenset med plasser og her gjelder første person til mølla. Dette omfattes av unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid, og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen.

Innhold som bryter kravet

Det er mange duplikate lenker på nasjonalmuseet.no. Mengden duplikate lenker bør reduseres, bilders alt-tekst bør ikke være en del av en lenkes navn og lenkers mål bør komme tydeligere frem fra lenkens navn.

Det er identifisert at lenker ofte introduseres med en alt-tekst av et tilhørende bilde. Det må måtte høre "Bilde av skog i blå- og grønntoner, med sopp i blått og gult" før man får vite at dette er en lenke om Verksted, Urskogen Silva er ikke med på tydeliggjøre lenkens mål.

Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er avdekket skjemafelter uten ledetekster i bilettbestillingsprosessen. Dette gjør skjemautfyllingen vanskelig for skjermleserbrukere. Alle skjemafelter skal ha en beskrivende ledetekst. Det er også identifisert forbedringspotensialer på definisjon av overskrifter. Enkelte overskrifter er ikke markert som overskrifter.

Det er identifisert skjemafelter i billettbestillingsprosessen som ikke har tilgjengelige ledetekster. Dette gjelder for eksempel for antall billetter av ulik type man kjøper. 

Dette skyldes rammeverket. Det er igangsatt arbeid med å forbedre billettkjøpsprosessen.

Innhold som bryter kravet

Det er gjennomgående problemer med fokusmarkering. Det er flere elementer som heller ikke får standard nettleser fokusmarkering. Der hvor fokusmarkering er definert er det også dårlig markering (for lav kontrast, endring av farge og ikke outline).

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Language (språkvelgeren) har ikke definert relevant lang-kode, og at tidsbegrensningen for billettkjøp presenteres på engelsk uten å være definert med riktig lang-kode.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Det er flere problemer i kjøpsløsningen for billetter. Det dukker opp nye områder som ikke blir gitt beskjed om til brukere av skjermlesere. Eksempler på dette er utvidbart områder for valg av starttidspunkt for billett og utsjekksløsningen.

Det er manglende definisjon av submit-knapp i skjema for bestilling og betaling av billetter/kjøp på shop.nasjonalmuseet.no

Dette skyldes rammeverket. Det er igangsatt arbeid med forbedring av kjøpsløsningen.

Innhold som bryter kravet

Headeren er ulik for landingssiden og undersidene på nasjonalmuseet. I headeren på nasjonalmuseet.no har man kun en skip-lenke. Når man går på en av undersidene for eksempel nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet får man en annen header med hopp til hovedinnhold, hopp til kontaktinfo og tilbake til startsiden.

Lenker som f.eks. Billett burde inneholde metainformasjon om at brukeren blir ledet til et nytt subdomene. 

Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Dette suksesskriteriet feiler på flere steg i billettkjøpsløsningen. Mange av feilene bør forbedres slik at en rekke brukere får en enklere opplevelse av å kunne kjøpe billetter hos nasjonalmuseet. Så og si samtlige feilkriterier er underkjent. 

Det er også funnet noen feil i skjema på nasjonalmuseet.no. Påkrevde felt er markert med *, men det finnes ingen forklarende tekst av hva * betyr. Skjermlesere bør få informasjon om hvilke felter som er påkrevd gjennom aria-required.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

De fleste skjema på nasjonalmuseet.no har ikke et behov for å gruppere informasjon med fieldset. Men på betalingssiden i nettbutikken finnes elementer som visuelt fungerer som fieldset, men ikke er kodet som dette, .feks. Leveringsadresse-skjemaet.

Samme type feil finnes andre steder på siden, f.eks. på "Fant du det du lette etter?"-modalen som står på alle sider på nasjonalmuseet.no. Her bør overskriften være i <fieldset> og <legend>. Slik det er nå får man ikke annonsert hva man svarer ja eller nei til i denne modalen.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har identifisert billett- og produktkjøpsprosessene som viktige skjema da disse er regnet som økonomiske transaksjoner. Disse skjemaene feiler på flere områder, men har også noen områder hvor det er implementert gode løsninger, som det å ikke miste all informasjon om en billett selv om tidsbegrensningen har gått ut. Feil inkluderer:

 • generere oppsummering av kjøp etter betalingsprosessen
 • kjøpsbetingelse-lenke er ikke skillbar som en lenke og således vil svært få lese kjøpsbetingelsene
 • ikke dynamisk annonsere muligheten til å gjøre endringer på billetter selv etter tidsbegrensningen er utgått
 • tidsbegrensninger annonseres ikke dynamisk og er generert sekvensielt i slutten av alt innholdet på siden

Dette skyldes rammeverket. Det er igangsatt arbeid med forbedring av kjøpsprosessen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

I cookie-banneret får man ikke annonsert klikkstatus når man aktiverer en toggle-knapp. Istedenfor hører man "Avvis alle, AVVIS ALLE" eller "Lagre instillinger, LAGRE INSTILLINGER". Dette skjer fordi knappen for å avvise/godta alle har role="alert" satt. Dette overskriver den semantiske betydningen til <button>-elementet, så skjermlesere annonserer ikke knappen som en knapp lenger.
Cookie-banneret (Cookie Information) er en tredjepartsløsning som benyttes av svært mange norske og utenlandske nettsteder, og vi har dessverre ikke mulighet til å endre i denne.

Nasjonalmuseet butikk har lenker kodet med role='menuitem' og tabindex="-1". <ul>-elementene er kodet med role='menu' og alle listeelementene har role='presentation'. Resultatet for skjermleserbrukere er at lenkene i hovedmenyen på butikken ikke er mulig å tabnavigere til, ikke blir annonsert som lenker og forvirrer brukere med å si at de er "menyelementer".

<input>-elementet for antall billetter en bruker vil kjøpe har ikke et tilgjengelig navn, og vanskeliggjør kjøpsprosessen med skjermlesere.

En del av "Vis mer"-knappene er kodet med aria-expanded, men er samtidig lenker med role='button'. En lite robust løsning som ofte fungerer dårlig med ARIA. aria-expanded er ikke et gydlig atributt på lenker, så det ignoreres av mange skjermlesere og kan fungere dårlig på andre. Den ekspanderte informasjonen kommer over istedenfor under "Vis mer"-knappen. Du må gjette deg til at du nå må navigere bakover for å finne det ekspanderte innholdet. Når du har funnet innholdet må du navigere deg bakover i tid til nesten toppen av innholdet, men ikke helt til toppen for det har du alt lest. På nettbutikken er ikke den ekspandere nav-menyen kodet som et interagerbart element i det heletatt.

Det er ikke mye bruk av aria-live på nettsidene. Feilmeldinger blir ikke live annonsert og feilmelding knyttes ikke programmatisk til skjemafelt. Dette gjør at skjermleserbrukere som tabnavigerer kanskje aldri får med seg feilmeldingen.

Noen rammer/iframes er ikke beskrevet med title-attributt.

Det jobbes med å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Ingen av statusmeldingene bruker aria-live. I skjema blir ikke feilmeldinger annonsert. 

Det er ingen dynamisk annonsering av søkeresultater i nasjonalmuseet.no eller shop.nasjonalmuseet.no.

Modalvinduet som skapes av hovedmenyen på nasjonalmuseet.no mangler aria-modal='true'. Det samme gjelder nettbutikken.

Dette skyldes rammeverket. Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nasjonalmuseet skal være for alle. Vi jobber med universell utforming for å sikre at våre fysiske og digitale tilbud skal kunne brukes av alle. Vi prøver å inkludere tilgjengelighet og universell utforming fra begynnelsen av i våre digitale tjenester.
Der det forekommer brudd på universell utforming i våre nettsteder har vi igangsatt arbeide med retting. Særlig rammeverket i nettbutikken og billettløsningen har brudd som prioriteres fremover.