Tilgjengelighetserklæring for Innbyggerportal Randaberg kommune

 • Innbyggerportal Randaberg kommune
 • RANDABERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 934 945 514
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
RANDABERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Innbyggerportal Randaberg kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er hoppet over ett eller flere overskriftsnivåer. Feil vil bli retta.

Innhold som bryter kravet

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. Feil blir retta.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Tekst er ikkje tatt med i eit ARIA-landemerke. Feil vil bli retta.

Innhold som bryter kravet

Lenke mangler et tekstalternativ. Feil vil bli retta.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Element-ID-er ikke unike. Feil vil bli retta.

Innhold som bryter kravet

Innebygd ramme mangler et tekstalternativ. Feil vil bli retta. 
Noen av feilene klarer vi ikke å rette opp i vår CMS-løsning. 


Test og vurdering av nettstedet

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre nettsidene når det gjelder universell utforming. Det gjelder feilretting etter kravene, opplæring av de som skal publisere på våre nettsider og ved eventuelle anskaffelser av IKT-løsninger.

Vi har brukt verktøyet Siteimprove til å teste de delene av WCAG 2.0. og WCAG 2.1. som lar seg teste med automatiske testverktøy. I tillegg tar vi stikkprøver og tester manuelt.

Vi har følgende resultater i Siteimprove (8. februar 2024):
91,3 av 100 poeng på universell utforming.
Fordeling på de ulike nivåene er slik:
Nivå A: 93 poeng | Nivå AA: 96,8 poeng | Nivå AAA: 81,8 poeng.

Innbyggerportalen er knyttet mot tredjepartløsninger som leveres av eksterne aktører. Disse aktørene har utarbeidet rapporter over tilgjengelighet som er lastet opp her.