Tilgjengelighetserklæring for Tegnbanken

Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATPED kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Tegnbanken slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke tekstalternativ for bilder, nettsiden er en tegnspråklig ressurs.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ingen lydspor på videoene, da det primært er ment som en tegnspråklig ressurs for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har ikke lyd, Det primært er ment som en tegnspråklig ressurs for brukere som er døve eller hørselshemmede.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen er ikke testet for bruk med skjermleser. Applikasjonens kompleksitet og formål gjør dette vanskelig.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet vises kun i liggende retning på Pc og nettbrett.

Innhold som bryter kravet

Skalering av bare tekst til 200% fungerer ikke.

Innhold som bryter kravet

Tegnbanken er en applikasjon bygget på en absolutt størrelse. Programmet er ikke responsivt, og en skalering opp til 400% vil ikke fungere uten tap av innhold. Gitt antall elementer og oppbygning på siden virker dette vanskelig å løse i dagens applikasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er Ikke alle deler av innholdet på nettstedet er tilgjengelig for brukere som bruker tastaturnavigering eller skjermlesere.

Innhold som bryter kravet

Synlig fokus er ikke implementert.

Innhold som bryter kravet

Gitt applikasjonens kompleksitet er den ikke optimalisert eller testet for bruk av skjermleser etc. Så det vil være avvik i dette punktet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .