Tilgjengelighetserklæring for www.harstadregionen.no

  • www.harstadregionen.no
  • HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN, organisasjonsnummer 972 417 971
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 1 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på www.harstadregionen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi jobber med å utbedre feilen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Arbeid med universell utforming av ikt
Harstad kommune etterstreber universell utforming og universell tilgang til vår informasjon.

Alle skal ha like muligheter til å bruke Harstad kommune . Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal

Følge og opprettholde alle minstekrav i WCAG 2.0
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1
Følge forskrift om universell utforming av IKT
Tilgjengelighetsprinsippene våre:

Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere nettsiden i samsvar med WCAG 2.1
Nettsiden er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
Nettsiden oppfyller kravene for fargekontraster, alt-tagger, overskrifter, lenker og ledetekster
Du kan forstørre teksten i nettleseren din
Vi jobber med å:

Oppfylle de nye kravene til WCAG 2.1
Oppfylle WCAG 2.0-standardens 2.4.5 (nivå AA)
Oppfylle WCAG 2.0-standardens 4.1.2 (nivå A)
Vi jobber hele tiden med våre leverandører og med vår egen informasjon for å få den mest mulig tilgjengelig for alle.

Du kan sende en e-post til oivind.arvola@harstad.kommune.no hvis du lurer på noe rundt vår nettside.